گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق

سوال

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق کدام‌ها هستند ؟

حل شده 0
تازه وارد

پاسخ ( 1 )

 1. كارشناسی ارشد مهندسی برق در دانشگاه های ایران به شش گرایش كلی تقسیم می شود که عبارتند از:

  مهندسی برق گرايش مخابرات

  مهندسی برق گرايش کنترل

  مهندسی برق گرايش الکترونیک

  مهندسی برق گرايش قدرت

  مهندسی برق گرايش پزشکی(بیوالکتریک)

  مهندسی برق گرايش مکاترونیک

  منبع: 3gaam.com

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ