گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

سوال

گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک کدام هستند ؟

حل شده 0
تازه وارد

پاسخ ( 1 )

 1. گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک

  كارشناسي ارشد مهندسي مکانیک در دانشگاه هاي ایران به پنج گرایش و چندین زیرگرایش تقسیم می شود که عبارتند از:

  مهندسی مکانیک- گرایش ساخت و تولید

  مهندسی مکانیک- گرایش طراحی کاربردی

  مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی

  مهندسی مکانیک- گرایش سیستم محرکه خودرو

  مهندسی مکانیک- گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

  مهندسی مکانیک- گرایش سازه بدنه خودرو

  مکاترونیک

  مهندسی پزشکی- گرایش بیومکانیک

  مهندسی تسلیحات- گرایش سلاح

  مهندسی طراحی و ساخت خودروهای نظامی- گرایش طراحی دینامیک خودرو

  مهندسی طراحی و ساخت خودروهای نظامی- گرایش سازه و بدنه خودرو

  مهندسی طراحی و ساخت خودروهای نظامی- گرایش نیروی محرکه خودرو

  منبع: 3gaam.com

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ