تحصیل همزمان در دانشگاه دولتی و پیام نور

سوال

کسی که تو دانشگاه دولتی درس میخونه میتونه تو دانشگاه پیام نور یه رشته دیگه بخونه؟

0

ارسال یک پاسخ