کشته شدن راننده اتومبیل بدون گواهی‌نامه

سوال

پسرم درحال گذراندن دوره آموزش رانندگی با اجازه من پشت فرمان نشست و با یک اتومبیل برخورد کرد و راننده مقابل به دلیل نبستن کمربند ایمنی به کما رفت باتوجه به اینکه تقصیر راننده مقابل محرز شناخته شده آیا در صورت فوت او پسر من قاتل محسوب می شود ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

    1
    2018-03-15T10:29:52+03:30

    همانطور که داشتن گوهی‌نامه دلالت بر عدم تحقق بی احتیاطی از سوی راننده ندارد، صرف نداشتن گواهی‎نامه هم دلالت بر تقصیر راننده ندارد. بلکه آنچه در تعیین مقصر حادثه مهم است وقوع رابطه مستقیم بین حادثه و خطای راننده است و تغیین مقصر در این موارد به عهده مرجع قضایی با ارجاع امر کارشناس است.
    در مورد پرونده شما با توجه به اینکه راننده مقابل مقصر بوده است و پسرتان خطایی نکرده، مقصر شناخته نمی‌شود ولی به خاطر رانندگی بدون گواهینامه قابل تعقیب و مجازات می‌شود.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )