کسری بسیج

سوال

سلام .ایا صحت داره ک گفته شده ازاین ب بعد بجاییه ماه کسری برابرهرسال فعالیت بسیج .یه ماه ب ۱۵ روز تغییر کرده ایاشماهم ازاین شنیدین ؟؟وکسری نامه شوراهاچیه ؟؟وایا سرباز غیربومی هم کسری میتونه یگیره و دراین صورت کسری ایثارگری پدر و بسیج همه باهم شامل میشه یانه؟؟

0

ارسال یک پاسخ