کسری بسیج در زمان غیبت

سوال

سلام من وقت قانونی خدمتم تو سال 95 بوده ولی تحصیل میکردم و دیپلم رو ک گرفتم دیگر تحصیل را ترک کردم اون یک سال که اگر مهلت داشتم خودمو معرفی کنم بسیج فعال داشتم آیا شامل من میشود یا ن جز غیبت حساب میشود؟؟

0

ارسال یک پاسخ