قبولی واحدهای عموموی از مدارک پزشکی به روانشناسی

سوال

کارمند هستم میخام روانشناسی بخونم رشته های عمومی رشته مدارک پزشکی قبول میشه؟

در حال بررسی 0
پارسا صالح 4 ماه 1 پاسخ 152 مشاهده پشتیبان برتر 1
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. تبصره ۱ – معادل سازی دروس توسط ۳ نفر از اعضای گروه آموزشی ذیربط در واحد های دانشگاهی پذیرنده دانشجو با رعایت موارد فوق انجام می شود.

  تبصره ۲ – نمرات دروس پذیرفته شده عینا در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعیین میانگین نیمسال محاسبه نمی گردد ولی در میانگین کل نمرات درپایان دوره محاسبه خواهد شد.

  تبصره ۳ – به ازای هر ۲۰ واحد درسی معادل سازی و پذیرفته شده، یک نیمسال و کسری از واحد های باقیمانده که از ۱۲ واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.

  تبصره ۴ – پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دوره های کاردانی و کارشناسی چنانچه قبلا دروسی را در یکی از دوره های کاردانی یا کارشناسی گذرانده باشند برابر مفاد ماده ۶۷ آیین نامه آموزشی و بند های مربوط قابل معادلسازی است.

  تبصره ۵ – دروس فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی که در آزمون ورودی مقاطع کاردانی یا کارشناسی رشته یا گرایش دیگری پذیرفته می شوند برابر مفاد ماده ۶۷ آیین نامه آموزشی و بند های آن قابل معادلسازی است.

  تبصره ۶ – هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک سوم شهریه متغیر درس مربوط مطابق با آخرین دستورالعمل شهریه می باشد.

  تبصره ۷ – معادلسازی و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی و میهمان بر اساس ماده ۵۲ و تبصره های آن انجام پذیر است.

  تبصره ۸- معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی بر اساس مصوبه جلسه ۲۸۸ شورای عالی برنامه ریزی مورخ ۱۳/۹/۷۳ که ضمیمه این آیین نامه می باشد انجام می گیرد.

  تبصره ۹- معادلسازی باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام شود لیکن چنانچه بدلایلی بتاخیر افتد انجام آن باید با مقررات زمان شروع به تحصیل دانشجو صورت گیرد.

ارسال یک پاسخ