چک برگشتی با چند پشت نویسی

سوال

اگر دارنده چک ، چکی را با پشت نویسی به دیگری منتقل کند و بعد از چندین پشت نویسی و انتقال ، چک برگشت بخورد آیا آخرین دارنده چک می تواند علیه همه افرادی که چک را پشت نویسی کرده اند شکایت کند ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

    0
    2018-02-27T04:21:28+03:30

    پشت نویسی ( ظهر نویسی ) یعنی چک با امضاء در پشت آن به دیگری منتقل شود که این نقل و انتقال ساده است و حق باید با امضاء به دیگری منتقل شود . در صورتی که چند بار ظهرنویسی شود تمام ظهر نویس ها با صادر کننده مسئولیت حقوقی دارند اما مسئولیت کیفری امر با صادرکننده است و تنها صادر کننده چک را می توان مورد تعقیب کیفری قرار داد .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )