چک بدون موجودی با تاریخ جدید کیفری است یا حقوقی

سوال

اگر روی چک تاریخ جدید نوشته شود و چک موجودی نداشته بااشد بر کیفری یا حقوقی بودن آن تاثیر دارد ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

    0
    2018-02-27T03:49:37+03:30

    اگر ثابت شود تاریخ وافعی صدور چک مقدم بر تاریخ پرداخت باشد . معین چک روز نباشد دیگر جنبه کیفری ندارد و اصل این است که چک به روز است و صادر کننده چک باید مدت دار بودن آن را ثابت کند تا جنبه کیفری نداشته باشد .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )