چطوری راکد را به جاری تبدیل کنم؟

سوال

من عادی دارم و راکد شده ام باید چیکار کنم که جاری بشم

خرید ادکلن

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )