چرا تنبیه بدنی و خرد کردن شخصیت دانش اموز در مدارس شاهد وجود دارد؟

سوال

معلمان ایرانی همه حقوقشان را با معلمان کشورهای مدرن مقایسه میکنند و افسوس میخورند. مگر در ایران معلمان را از بین افراد شاخص و باحوصله انتخاب میکنند؟! چرا تنبیه بدنی و داد زدن برسر دانش اموز ابتدایی به خاطر دیر فهمیدن بچه و عدم داشتن حوصله معلم حتی در مدارس شاهد اردبیل وجود دارد؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

  1. دروود
    واقعاً بابت مسئله بوجود آمده هم ناراحت شدم هم درکتون می کنم، حق دارید ناراحت باشید. همه جا خوب و بد هستش، شما بهتره این موضوع رو به مدیر مدرسه گزارش کنید اگر پاسخ و پیگیری مناسبی نگرفتید به منطقه مراجعه کنید. مطمئن باشید اگر موردی باشد که حق با شما باشد رسیدگی خواهد شد.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ