پرداخت نفقه

سوال

نفقه در چه صورت قابل پرداخت است ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

    0
    2018-02-23T09:35:51+03:30

    شرایط اساسی برای بهره مندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه ، تمکین زوجه است و یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر ، بخصوص امکان هرگونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این مورد مرتکب قصوری نشود .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )