پرداخت نفقه

سوال

نفقه در چه صورت قابل پرداخت است ؟

حل شده 0
mina 3 سال 1 پاسخ 604 بازدید تازه وارد 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  1. شرایط اساسی برای بهره مندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه ، تمکین زوجه است و یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر ، بخصوص امکان هرگونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این مورد مرتکب قصوری نشود .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ