پذیرفته شدگان نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 97

سوال

پذیرفته شدگان نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 97 باید چه طور ثبت نام کنند و چه کارهایی انجام دهند ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-10-08T09:21:52+03:30

  راهنمای پذیرفته شدگان نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 97 منتشر شد .

  متن اطلاعیه ثبت نام به شرح زیر است :

  پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 97 لازم است در روز چهارشنبه 18 مهر ماه جهت ثبت نام به واحدهای دانشگاهی مراجعه نمایند .

  بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ، پرونده کلیه پذیرفته شـدگان دوره دکتـری تخصصـی سـال 97 جهـت احـراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی است . لذا ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شـدگان این مرحله منوط به تائید صلاحیت های عمـومی ایشـان توسـط مراجـع ذی صـلاح خواهد بود .

  – پذیرفته شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذیل و با در دسـت داشـتن مدارک لازم در زمان تعیین شده به محل های دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند .
  – با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور ، مجـوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت می باشد .

  مدارک لازم برای ثبت نام:

  1- اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل .
  2- اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن .
  3- شش قطعه عکس 3×4 تمام رخ کـه در سـال جـاری تهیـه شـده باشـد ( بـرای مشمولین 12 قطعه )
  4- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی .
  5- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید .
  ( از جمله فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یا دکتری عمومی یا لغو معافیت تحصیلی دوره های مذکور که بیش از یک سال از فراغت از تحصیل فرد نگذشته باشد ) .
  6- تکمیل و ارائه فرم های درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط .
  7- چنان چه در هر یک از مراحل پذیرش ، ثبـت نـام و تحصـیل مشـخص شـود کـه متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده اسـت ضـمن لغـو پـذیرش مطـابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد .

  زمان و محل ثبت نام:

  پذیرفته شدگان نهـایی کلیـه رشـته هـا لازم اسـت شخصا در روز چهارشـنبه 97/07/18 جهت ثبت نام به واحدهای مربوطه مراجعه نمایند . همچنین لازم است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام ورودی های جدید به سایت اینترنتی واحـدهای دانشـگاهی نیـز مراجعه نمایند .

  – عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزلـه انصـراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود .
  تبصره : پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهران جنوب ، تهران شمال ، سنندج ، نجـف آبـاد ، تبریـز ، کـرج ، قـم ، قـزوین ، بروجـرد ، شـیراز ، خوراسگان ، شهر ری و اراک جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه نمایند .

  علوم و تحقیقات به آدرس : http://www.srbiau.ac.ir
  تهران مرکزی به آدرس : http://www.iauctb.ac.ir
  تهران جنوب به آدرس : http://www.azad.ac.ir
  تهران شمال به آدرس : http://www.iau-tnb.ac.ir
  نجف آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir
  سنندج به آدرس : http://www.iausdj.ac.ir

  تبریز به آدرس : http://www.iaut.ac.ir
  کرج به آدرس : http://www.kiau.ac.ir
  قم به آدرس : http://www.qom-iau.ac.ir
  قزوین به آدرس : http://www.qiau.ac.ir
  بروجرد به آدرس : http://www.aiub.ac.ir
  شیراز به آدرس : http://www.iaushiraz.ac.ir
  اراک به آدرس : http://www.iau-arak.ac.ir
  خوراسگان به آدرس : http://www.register.khuisf.ac.ir
  یادگار امام (ره) شهر ری به آدرس : http://www.iausr.ac.ir

  میزان شهریه ، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی دوره دکترای تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 97 -98 :

  1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه ( ثابت ) و متغیر تشـکیل شـده که به منظور تامین بخشی از هزینـه هـای ایـن دوره در هـر نیمسـال تحصـیلی از دانشجویان دریافت می گردد .

  علاوه بر دو مورد مذکور ، دانشـجویان در بـدو ورود به دانشگاه باید مبلغ 1520000 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی به شماره حسـاب جاری اعلامی از سوی محل دانشگاهی قبولی واریز نماید .

  2- حق بیمه حوادث مبلغ 31500 ریال می باشد که هر پذیرفته شده باید آن را به حسابی که دانشگاه مشخص نموده واریز نماید .

  3- پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجه داشته باشند کـه ( مطابق آئین نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی ) مجوز انتقال ، میهمانی و جابجایی تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد .

  منبع : مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )