خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  1. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاثه منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار میدهد .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ