نحوه گرفتن کسری خدمت بسیجیان 98 – 99

سوال

شرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج به چه صورت است ؟

سوالات متداول

این سوالات از بین تمام سوال و جواب‌های شما جمع‌آوری شده، اگر فکر می‌کنید چیزی اشتباه نوشته شده یا موردی باید به آن اضافه شود برای ما بنویسید.

سقف کسری بسیج چقدر است ؟

سقف کسری بسیج 6 ماه است که شما تحت هر شرایطی بیشتر از این سقف نمی‌توانید دریافت کنید.

من غیبت سربازی دارم، آیا باعث می‌شه کسری بسیج تعلق به من نگیره ؟

خیر، ببینید شما فرضاً از تاریخ 98/1 وارد غیبت شدید و 98/6 به خدمت رفتید اما سابقه بسیح شما از سال 95 است، جزء سابقه بسیج شما آن 6 ماه محاسبه نخواهد شد.

برای دریافت کسری بسیج باید چه کار کنم ؟

به نیروی انسانی پایگاه بسیج محله خود مراجعه می‌کنید، درخواست خود را اعلام می‌کنید، بعد از گذراندن مراحل اداری کسری شما صادر می‌شود، آنرا پلیس +10 می‌برید ثبت در برگه سبز شما می‌شود، سپس به آنرا به نیروی انسانی پادگان خود برده و آنها در پرونده شما اعمال می‌کنند.

برای هرسال بسیج فعال بودن چقدر کسری خدمت می‌دهند ؟

بسیج فعال که در رده های مقاومت بسیج سازماندهی شده و در برنامه های حفظ و انسجام و فعالیت ها و ماموریت های محوله به طور منظم شرکت می نمایند با داشتن 4 ساعت فعالیت هفتگی ( یعنی 3 ماه حداقل 40 ساعت فعالیت‌) ‌به ازاء هر سال فعالیت مستمر معادل یک ماه و نیم کسر خدمت تعلق می گیرد.

بسیج عضو شورا چقدر کسری خدمت می‌گیرد ؟

سیج عضو شورای واحد با داشتن 6 ساعت فعالیت هفتگی در راستای مسئولیت محولیه ( یعنی 3 ماه حداقل 60 ساعت فعالیت ) به ازاء هر سال فعالیت مستمر حداکثر دو ماه و نیم کسر خدمت تعلق می گیرد .

حل شده 0
پارسا صالح 3 سال 495 جواب ها 13222 مشاهده پشتیبان برتر 2
خرید ادکلن

جواب ها ( 495 )