میزان نمره چشم لیسانس در معافیت

سوال

سلام خسته نباشید
شنیدم حداقل نمره چشم برای معافیت لیسانس شده 6
حقیقت داره موضوع؟

حل شده 0
mostafa9112 1 سال 1 پاسخ 328 مشاهده تازه وارد 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. این نظر ویرایش شده

  دروود
  من پایین کل قوانین مربوط به معافیت چشم را برای شما قرار دادم تا مشاهده کنید.

  بند 1:
  هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل :
  (هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.)
  الف) هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم
  تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم
  ب) هيپرمتروپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
  تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

  بند 2:
  ميوپي با سيكلوپلژي کامل :
  (ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.)
  الف)ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم
  تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم
  ب)ميوپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
  تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

  بند 3:
  آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل :
  (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد)
  الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 5 ديوپتر يک چشم : معاف دائم
  تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 7 ديوپتر يک چشم: معاف دائم
  ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
  تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا7 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي

  بند 4:
  فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي (ديدكمتر از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه) باشد : معاف دائم

  بند 5:
  اورام ملتحمه فصلي شديد : معاف از خدمات رزمي

  بند 6:
  بيماريهاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون :
  الف) در دو چشم : معاف دائم
  ب ) در يك چشم : معاف از خدمات رزمي

  بند 7:
  ناخنك پيشرفته كه تامركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلّح ديده شود :
  الف ) در دو چشم با اختلال در ميدان بينايي : معاف دائم
  تبصره: دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
  ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

  بند 8:
  لك مركزي قرنيه:
  الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در موقعي است كه بيش از3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) : معاف دائم
  ب) در موارد خفيف تر : معاف از خدمات رزمي

  بند 9:
  كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم بااختلال در ديد : معاف دائم

  بند 10:
  كلوبوم مادرزادي مردمك :
  الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين ) : معاف دائم
  ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) : معاف از خدمات رزمي

  بند 11:
  ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد : معاف دائم

  بند 12:
  اكلوزيون وسيكلوزيون كامل مردمك يك يا دو چشم : معاف دائم

  بند 13:
  ايريدكتومي يا ايريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي :
  الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه يا عدسي توأم باشد : معاف دائم
  ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمي

  بند 14:
  كاتاراكت مادرزادي ، ضربه اي ، متابوليك وكاتاراكت عمل شده : معاف دائم
  تبصره: در صورتيكه بعداز عمل اختلال ديد ايجاد نكرده باشد ، ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

  بند 15:
  كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي نمايد : معاف از خدمات رزمي

  بند 16:
  كدورت شديد زجاجيه يك يا دو چشم به علت بيماريهاي زمينه اي يا تروما : معاف دائم

  بند 17:
  كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم

  بند 18:
  رتينيت پيگمانتوزا يا رتينيتهاي غير پيگمانتوزا يا آلبينيسم : معاف دائم

  بند 19:
  دژنرسانسهاي شبكيه و شب كوري به شرط اثبات توسط ERG :
  الف)با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي : معاف دائم
  ب) كمتر از نصف ولتاژ : معاف از خدمات رزمي
  تبصره: درخصوص شب كوري يا کور رنگي براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

  بند 20:
  لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم : معاف دائم

  بند 21:
  انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علّت يك يا دو چشم : معاف دائم

  بند 22:
  آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم

  بند 23:
  بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم

  بند 24:
  ميكروفتالمي يا بوفتالمي يك يا دو چشم با اختلال بينايي يا کراهت منظر : معاف دائم

  بند 25:
  اگزوفتالمي هاي تومورال يا ضربان دار بعلت بيماريهاي سيستميك يا عروقي يك يا دو چشم : معاف دائم

  بند 26:
  فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد به شرطي كه اختلال ديد ايجاد كرده باشد :
  الف) در دو چشم : معاف دائم
  ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

  بند 27:
  افتادگي دائمي پلك ( در هر يك از چشمها ) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد :
  الف) در دو چشم : معاف دائم
  ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

  بند 28:
  استرابيسم : معاف از خدمات رزمي

  بند 29:
  نيستاگموس دائمي و مشهود : معاف دائم

  بند 30:
  گلوكوم با اثبات توسط تستهاي پاراكلينيك معاف دائم.

  بند 31:
  اجسام خارجي داخل كره چشم غير قابل جراحي همراه با اختلال بينايي : معاف دائم

  بند 32:
  پيوند قرنيه : معاف دائم

  بند 33:
  كراتوكونوس با تأييد يافته هاي پارا کلينيک از جمله orb scan يا پنتا کم يا توپوگرافي قرنيه :
  الف) درصورتيكه با كراتومتري قابل اندازه گيري نباشد : معاف دائم
  ب) در صورتيكه عارضة واضح قرنيه و اختلال ديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم
  ج) در بقيه موارد : معاف از خدمات رزمي

  بند 34:
  تومورهاي خوش خيم به هر صورت : معاف از خدمات رزمي

  بند 35:
  آمبليوپي يك چشم يا دو چشم : معاف از خدمات رزمي

  بند 36:
  خشكي چشم ها به علت بيماريهاي سيستميك و مزمن : معاف از خدمات رزمي

  بند 37:
  مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

  بند 38:
  ساير بيماريها :
  الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي
  ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
  ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ