میزان شهریه کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه غیرانتفاعی 97 – 98

سوال

میزان شهریه کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه غیرانتفاعی 97 – 98 چقدر است ؟

حل شده 0
تازه وارد

پاسخ ( 1 )

 1. در رابطه با میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی لازم است بدانید که دانشگاه غیر انتفاعی نیز همانند دیگر دانشگاه ها یک شهریه ثابت و یک شهریه متغیر دارد که میزان شهریه متغیر بستگی به تعداد واحد ها (تئوری، عملی) خواهد داشت.

  • میزان شهریه ثابت دانشگاه غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی در دوره‌های مجازی ( گروه علوم انسانی) :2 میلیون و 500 هزار ریال
  • میزان شهریه ثابت دانشگاه غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی در دوره‌های مجازی ( گروه علوم انسانی) سایر گروه‌‌های آموزشی : 3 میلیون و 500 هزار ریال
  • میزان شهریه ثابت دانشگاه‌ غیر انتفاعی (گروه فنی و مهندسی) : 4 میلیون و 125 هزار ریال
  • میزان شهریه متغیر برای هر واحد درسی عمومی گروه علوم انسانی : 176,250
  • میزان شهریه متغیر برای هر واحد درسی پایه (نظری )گروه علوم انسانی :264,375
  • میزان شهریه متغیر برای هر واحد درسی اصلی و تخصصی (نظری) گروه علوم انسانی: 279,063
  • میزان شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته (به ریال) گروه علوم انسانی :220,313
  • میزان شهریه هر واحد پروژه و کارورزی در صورت وجود در برنامه آموزشی گروه علوم انسانی : 734,375

   

  • میزان شهریه متغیر برای هر واحد درسی عمومی سایر گروه‌های آموزشی :176,250
  • میزان شهریه متغیر برای هر واحد درسی پایه (نظری) سایر گروه‌های آموزشی :264,375
  • میزان شهریه متغیر برای هر واحد درسی پایه اصلی و تخصصی (نظری) سایر گروه‌های آموزشی :323,125
  • میزان شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته (به ریال) سایر گروه‌های آموزشی :264,375
  • میزان شهریه هر واحد پروژه و کارورزی در صورت وجود در برنامه آموزشی سایر گروه‌های آموزشی :734,375
  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ