من کسری گرفتم۵ ماه بعد برگه کسریمو گم کردم دوباره صادر میشه؟

سوال

برگه کسریمو گرفتم ولی گم شد دوباره برام صادر میکنن؟

خرید ادکلن

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )