منابع کنکور سراسری تجربی 98

سوال

منابع کنکور سراسری تجربی 98 کدام ها هستند؟

حل شده 0
ناشناس 4 سال 2018-05-18T12:15:12+04:30 1 پاسخ 2503 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-05-18T12:16:36+04:30
  این پاسخ ویرایش شده است

  منابع دروس تخصصی کنکور تجربی 98

  در کنکور سراسری 98 برای گروه آزمایشی تجربی ، ریاضی ، انسانی ، زبان و هنر از کتاب های تخصصی دهم چاپ 96 – 95 و کتابهای درسی یازدهم چاپ 96 – 97 و کتب دوازدهم چاپ 97 – 98 سوال طرح می شود .

  منابع دروس تخصصی نظام جدید :
  کتاب های دهم تجربی : زیست شناسی 1 – شیمی 1 – ریاضی 1 – فیزیک 1 ( چاپ سال 95 – 96 )
  کتاب های یازدهم تجربی : زیست شناسی 2 – شیمی 2- زمین شناسی – ریاضی 2 – فیزیک 2 ( چاپ سال 96 – 97 )

  کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1 و 2 ، احتمالا جز منابع سازمان سنجش خواهد بود .

  منابع دروس تخصصی سال دوازدهم نظام جدید به محض اعلام توسط دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در این قسمت اضافه خواهد شد .

  منابع دروس تخصصی نظام قدیم :

  الف ـ دروس عمومی

  نام درس

  نام کتاب در سالی ـ واحدی

  کد کتاب

  پایه تدریس

  سال چاپ

  ملاحظات

  1- زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات فارسی (2)

  1/220

  دوم

  94

  کلیه رشته ها

  ادبیات فارسی (3)

  1/249

  سوم

  95

  کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی

  زبان و ادبیات فارسی عمومی

  1/283

  پیش دانشگاهی

  96

  کلیه رشته ها

  ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)

  2/249

  سوم

  95

  مخصوص علوم انسانی

  زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)

  4/249

  سوم

  95

  مخصوص علوم انسانی

  زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)

  3/249

  سوم

  95

  کلیه رشته­ ها )غیر از علوم انسانی(

  2- عربی

  عربی 2 (غیر از علوم انسانی)

  1/224

  دوم

  94

  کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)

  عربی 2 ( علوم انسانی)

  2/224

  دوم

  94

  مخصوص علوم انسانی

  عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)

  1/254

  سوم

  95

  کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)

  عربی 3 (علوم انسانی)

  2/254

  سوم

  95

  مخصوص علوم انسانی

  3- فرهنگ و معارف اسلامی

  قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)

  222

  دوم

  94

  کلیه رشته­ ها

  قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)

  251

  سوم

  95

  کلیه رشته ­ها

  معارف اسلامی (دین و زندگی)

  1/285

  پیش­دانشگاهی

  96

  کلیه رشته­ ها

  4- زبان انگلیسی

  انگلیسی 3

  1/252

  سوم

  95

  کلیه رشته ­ها

  انگلیسی 1 و 2

  1/284

  پیش دانشگاهی

  96

  کلیه رشته­ ها

  ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

  نام درس

  نام کتاب در سالی ـ واحدی

  کد کتاب

  پایه تدریس

  سال چاپ

  ملاحظات

  1- زمین­شناسی

  زمین شناسی

  1/262

  سوم

  95

  علوم زمین

  1/291

  پیش دانشگاهی

  96

  2- ریاضیات

  هندسه 1

  2/233

  دوم

  94

  ریاضیات 2

  2/234

  دوم

  94

  آمار و مدلسازی

  5/258

  سوم

  95

  ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)

  3/258

  سوم

  95

  ریاضیات عمومی 1 و 2

  1/292

  پیش دانشگاهی

  96

  3- زیست شناسی

  زیست­ شناسی و آزمایشگاه 1

  1/231

  دوم

  94

  زیست­ شناسی و آزمایشگاه 2

  1/261

  سوم

  95

  زیست­شناسی

  2/290

  پیش دانشگاهی

  96

  4- فیزیک

  فیزیک 1 و آزمایشگاه

  2/206

  اول

  93

  فیزیک 2 و آزمایشگاه

  2/226

  دوم

  94

  فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)

  3/256

  سوم

  95

  فیزیک (علوم تجربی)

  1/288

  پیش دانشگاهی

  96

  5- شیمی

  شیمی 2 و آزمایشگاه

  1/227

  دوم

  94

  شیمی 3 و آزمایشگاه

  1/257

  سوم

  95

  شیمی

  1/289

  پیش­دانشگاهی

  96

  کتب تخصصی نهم تجربی : فیزیک 1 و آزمایشگاه ( چاپ سال 93 – 94 )

  کتب تخصصی دهم تجربی : زیست شناسی و آزمایشگاه 1 – شیمی 2 و آزمایشگاه – ریاضیات 2 – هندسه 1 – فیزیک 2 و آزمایشگاه ( چاپ سال 94 – 95 )

  کتب تخصصی یازدهم تجربی : زیست شناسی و آزمایشگاه 2 – شیمی 2 و آزمایشگاه – ریاضیات 3 – آمار و مدل سازی – هندسه 1 – فیزیک 3 و آزمایشگاه ( علوم تجربی ) – زمین شناسی ( چاپ سال 95 – 96 )

  کتب تخصصی دوازدهم تجربی : زیست شناسی – شیمی – ریاضیات عمومی 1 و 2 – علوم زمین – فیزیک ( علوم تجربی ) ( چاپ سال 96 – 97 )

  منابع دروس عمومی کنکور تجربی 98
  در کنکور سراسری 98 برای گروه آزمایشی تجربی ، ریاضی ، انسانی ، زبان و هنر از کتاب های عمومی دهم چاپ 96 – 95 و کتابهای درسی یازدهم چاپ 96 – 97 و کتب دوازدهم چاپ 97 – 98 سوال طرح می شود .

  منابع دروس عمومی نظام جدید 3-3-3-3 :

   فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1398، نظام 3-3-3-3

  الف ـ دروس عمومی

  نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات

  1- زبان و ادبیات فارسی

  فارسی (1)

  110201

  دهم

  95

  فارسی (2)

  111201

  یازدهم

  96

  فارسی (3)

  112201

  دوازدهم

  97

  2- عربی

  عربی، زبان قرآن (1)

  110206

  دهم

  95

  عمومی غیرانسانی

  عربی، زبان قرآن (2)

  111206

  یازدهم

  96

  عربی، زبان قرآن (3)

  112206

  دوازدهم

  97

  عربی، زبان قرآن (1)

  110207

  دهم

  95

  عمومی انسانی

  عربی، زبان قرآن (2)

  111207

  یازدهم

  96

  عربی، زبان قرآن (3)

  112207

  دوازدهم

  97

  3- فرهنگ و معارف اسلامی

  دین و زندگی (1)

  110204

  دهم

  95

  عمومی غیرانسانی

  دین و زندگی (2)

  111204

  یازدهم

  96

  دین و زندگی (3)

  112204

  دوازدهم

  97

  دین و زندگی (1)

  110205

  دهم

  95

  عمومی انسانی

  دین و زندگی (2)

  111205

  یازدهم

  96

  دین و زندگی (3)

  112205

  دوازدهم

  97

  4- زبان انگلیسی

  انگلیسی (1)

  110230

  دهم

  95

  انگلیسی (2)

  111230

  یازدهم

  96

  انگلیسی (3)

  112230

  دوازدهم

  97

  ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

  نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات

  1- زمین­شناسی

  زمین شناسی

  111237

  یازدهم

  96

  2- ریاضیات

  ریاضی (1)

  110211

  دهم

  95

  ریاضی (2)

  111211

  یازدهم

  96

  ریاضی (3)

  112211

  دوازدهم

  97

  3- زیست شناسی

  زیست­شناسی (1)

  110216

  دهم

  95

  زیست­شناسی (2)

  111216

  یازدهم

  96

  زیست­شناسی (3)

  112216

  دوازدهم

  97

  4- فیزیک

  فیزیک  (1)

  110214

  دهم

  95

  فیزیک (2)

  111244

  یازدهم

  96

  فیزیک (3)

  112244

  دوازدهم

  97

  5- شیمی

  شیمی (1)

  110210

  دهم

  95

  شیمی (2)

  111210

  یازدهم

  96

  شیمی (3)

  112210

  دوازدهم

  97

  *سؤالات آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه‏ های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب (1- عربی، زبان قرآن (1) کد: 110208، 2- عربی، زبان قرآن (2) کد: 111208،
  3- عربی، زبان قرآن (3) کد: 112208) رشتة علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

  ** سؤالات آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب (1- تاریخ اسلام (1) کد: 110233، 2- تاریخ اسلام (2) کد: 3/253، 3- تاریخ اسلام(3)
  کد: 112233)  رشتة علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

  کتاب های عمومی دهم : دین و زندگی 1 – عربی ، زبان قرآن 1 – زبان انگلیسی 1 – فارسی 1 – نگارش 1 ( چاپ سال 95 – 96 )

  کتاب های عمومی یازدهم : دین و زندگی 2 – عربی ، زبان قرآن 2 – زبان انگلیسی 2 – فارسی 2 – نگارش 2 ( چاپ سال 96 – 97 )

  منابع دروس عمومی سال دوازدهم نظام جدید به محض اعلام توسط دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در این قسمت اضافه خواهد شد .

  منابع دروس عمومی نظام قدیم :
  کتاب های عمومی دهم : ادبیات فارسی 2 – عربی 2 – معارف اسلامی ( دین و زندگی ) 2 ( چاپ سال 94 – 95 )

  کتاب های عمومی یازدهم : ادبیات فارسی 3 – زبان فارسی 3 – عربی 3 – معارف اسلامی ( دین و زندگی ) 3 – انگلیسی 3 ( چاپ سال 95 – 96 )

  کتاب های عمومی دوازدهم : زبان و ادبیات فارسی عمومی – معارف اسلامی ( دین و زندگی ) – زبان انگلیسی 1 و 2 ( چاپ سال 96 – 97 )

  منابع کنکور علوم انسانی کنکور سراسری ۹۸
  منابع کنکور علوم تجربی کنکور سراسری ۹۸
  منابع کنکور سراسری هنر ۹۸
  منابع کنکور زبان کنکور سراسری ۹۸
  منابع کنکور ریاضی و فیزیک کنکور سراسری ۹۸

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ