منابع کنکور سراسری انسانی 98

سوال

منابع کنکور سراسری انسانی 98 کدام ها هستند؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2018-05-18T12:20:11+04:30 1 پاسخ 2594 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-05-18T12:21:49+04:30
  این پاسخ ویرایش شده است

  منابع کنکور سراسری انسانی 98

  منابع دروس تخصصی کنکور انسانی 98

  در کنکور سراسری 98 برای گروه آزمایشی تجربی ، ریاضی ، انسانی ، زبان و هنر از کتاب های تخصصی دهم چاپ 96 – 95 و کتابهای درسی یازدهم چاپ 96 – 97 و کتب دوازدهم چاپ 97 – 98 سوال طرح می شود .

  منابع دروس تخصصی نظام جدید 3-3-3-3 :

  کتاب های دهم انسانی : ریاضی و آمار – اقتصاد – علوم و فنون ادبی – عربی – تاریخ ایران و جهان باستان – جغرافیا – جامعه شناسی 1 – منطق ( چاپ سال 95 – 96 )
  کتاب های یازدهم انسانی : ریاضی و آمار – علوم فنون ادبی – عربی – تاریخ 2 – جغرافیا 2 – جامعه شناسی 2 – روانشناسی – فلسفه ( چاپ سال 96 – 97 )

  منابع دروس تخصصی سال دوازدهم نظام جدید به محض اعلام توسط دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در این قسمت اضافه خواهد شد .

  فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1398، نظام 3-3-3-3

  الف ـ دروس عمومی

  نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات

  1- زبان و ادبیات فارسی

  فارسی (1)

  110201

  دهم

  95

  فارسی (2)

  111201

  یازدهم

  96

  فارسی (3)

  112201

  دوازدهم

  97

  2- عربی

  عربی، زبان قرآن (1)

  110206

  دهم

  95

  عمومی غیرانسانی

  عربی، زبان قرآن (2)

  111206

  یازدهم

  96

  عربی، زبان قرآن (3)

  112206

  دوازدهم

  97

  عربی، زبان قرآن (1)

  110207

  دهم

  95

  عمومی انسانی

  عربی، زبان قرآن (2)

  111207

  یازدهم

  96

  عربی، زبان قرآن (3)

  112207

  دوازدهم

  97

  3- فرهنگ و معارف اسلامی

  دین و زندگی (1)

  110204

  دهم

  95

  عمومی غیرانسانی

  دین و زندگی (2)

  111204

  یازدهم

  96

  دین و زندگی (3)

  112204

  دوازدهم

  97

  دین و زندگی (1)

  110205

  دهم

  95

  عمومی انسانی

  دین و زندگی (2)

  111205

  یازدهم

  96

  دین و زندگی (3)

  112205

  دوازدهم

  97

  4- زبان انگلیسی

  انگلیسی (1)

  110230

  دهم

  95

  انگلیسی (2)

  111230

  یازدهم

  96

  انگلیسی (3)

  112230

  دوازدهم

  97

   دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

  نام درس

  نام کتاب در سالی ـ واحدی

  کد کتاب

  پایه تدریس

  سال چاپ

  ملاحظات

  1- ریاضیات

  ریاضی و آمار (1)

  110212

  دهم

  95

  ریاضی و آمار (2)

  111212

  یازدهم

  96

  ریاضی و آمار (3)

  112212

  دوازدهم

  97

  2- اقتصاد

  اقتصاد

  110221

  دهم

  95

  3- زبان و ادبیات فارسی

  علوم و فنون ادبی (1)

  110203

  دهم

  95

  علوم و فنون ادبی (2)

  111203

  یازدهم

  96

  علوم و فنون ادبی (3)

  112203

  دوازدهم

  97

  4- زبان عربی*

  عربی، زبان قرآن (1)

  110207

  دهم

  95

  عربی، زبان قرآن (2)

  111207

  یازدهم

  96

  عربی، زبان قرآن (3)

  112207

  دوازدهم

  97

  5- تاریخ**

  تاریخ (1)

  110219

  دهم

  95

  تاریخ (2)

  111219

  یازدهم

  96

  تاریخ (3)

  112219

  دوازدهم

  97

  6- جغرافیا

  جغرافیای ایران

  110218

  دهم

  95

  جغرافیای (2)

  111218

  یازدهم

  96

  جغرافیا (3) (کاربردی)

  112218

  دوازدهم

  97

  7- علوم اجتماعی

  جامعه­شناسی (1)

  110220

  دهم

  95

  جامعه­شناسی (2)

  111222

  یازدهم

  96

  جامعه­شناسی (3)

  112222

  دوازدهم

  97

  8- فلسفه

  فلسفه

  111226

  یازدهم

  96

  فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

  112226

  دوازدهم

  97

  9- منطق

  منطق

  110223

  دهم

  95

  10- روان­شناسی

  روان­شناسی

  111224

  یازدهم

  96

  *سؤالات آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه‏ های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب (1- عربی، زبان قرآن (1) کد: 110208، 2- عربی، زبان قرآن (2) کد: 111208،
  3- عربی، زبان قرآن (3) کد: 112208) رشتة علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

  ** سؤالات آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب (1- تاریخ اسلام (1) کد: 110233، 2- تاریخ اسلام (2) کد: 3/253، 3- تاریخ اسلام(3)
  کد: 112233)  رشتة علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

  منابع دروس تخصصی نظام قدیم :

  الف ـ دروس عمومی

  نام درس

  نام کتاب در سالی ـ واحدی

  کد کتاب

  پایه تدریس

  سال چاپ

  ملاحظات

  1- زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات فارسی (2)

  1/220

  دوم

  94

  کلیه رشته ها

  ادبیات فارسی (3)

  1/249

  سوم

  95

  کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی

  زبان و ادبیات فارسی عمومی

  1/283

  پیش دانشگاهی

  96

  کلیه رشته ها

  ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)

  2/249

  سوم

  95

  مخصوص علوم انسانی

  زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)

  4/249

  سوم

  95

  مخصوص علوم انسانی

  زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)

  3/249

  سوم

  95

  کلیه رشته­ ها )غیر از علوم انسانی(

  2- عربی

  عربی 2 (غیر از علوم انسانی)

  1/224

  دوم

  94

  کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)

  عربی 2 ( علوم انسانی)

  2/224

  دوم

  94

  مخصوص علوم انسانی

  عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)

  1/254

  سوم

  95

  کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)

  عربی 3 (علوم انسانی)

  2/254

  سوم

  95

  مخصوص علوم انسانی

  3- فرهنگ و معارف اسلامی

  قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)

  222

  دوم

  94

  کلیه رشته­ ها

  قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)

  251

  سوم

  95

  کلیه رشته ­ها

  معارف اسلامی (دین و زندگی)

  1/285

  پیش­دانشگاهی

  96

  کلیه رشته­ ها

  4- زبان انگلیسی

  انگلیسی 3

  1/252

  سوم

  95

  کلیه رشته ­ها

  انگلیسی 1 و 2

  1/284

  پیش دانشگاهی

  96

  کلیه رشته­ ها

  دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

  نام درس

  نام کتاب در سالی ـ واحدی

  کد کتاب

  پایه تدریس

  سال چاپ

  ملاحظات

  1- ریاضیات

  ریاضیات 1

  1/211

  اول

  93

  آمار و مدلسازی

  3/234

  دوم

  94

  ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی)

  6/258

  سوم

  95

  ریاضی پایه

  2/292

  پیش دانشگاهی

  96

  2- اقتصاد

  اقتصاد

  1/240

  دوم

  94

  3- زبان و ادبیات فارسی

  تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

  1/246

  دوم

  94

  تاریخ ادبیات ایران و جهان 2

  1/276

  سوم

  95

  آرایه­های ادبی

  1/280

  سوم

  95

  ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی

  4/283

  پیش دانشگاهی

  96

  4- زبان عربی

  عربی 2 (ویژه علوم انسانی)

  2/224

  دوم

  94

  عربی 3 (ویژه علوم انسانی)

  2/254

  سوم

  95

  عربی

  1/316

  پیش دانشگاهی

  96

  5- تاریخ

  تاریخ ایران و جهان 1

  4/235

  دوم

  94

  تاریخ ایران و جهان 2

  3/271

  سوم

  95

  تاریخ شناسی

  1/302

  پیش دانشگاهی

  96

  6- جغرافیا

  جغرافیای 1

  2/225

  دوم

  94

  جغرافیای 2

  4/271

  سوم

  95

  جغرافیا

  2/297

  پیش دانشگاهی

  96

  7- علوم اجتماعی

  جامعه­شناسی 1

  1/243

  دوم

  94

  جامعه شناسی 2

  1/281

  سوم

  95

  علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)

  1/300

  پیش دانشگاهی

  96

  8- فلسفه

  فلسفه

  1/277

  سوم

  95

  فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

  1/317

  پیش دانشگاهی

  96

  9- منطق

  منطق

  277

  سوم

  95

  10- روان­شناسی

  روان­شناسی

  1/268

  سوم

  95

  کتب تخصصی نهم انسانی : ریاضیات 1 ( چاپ سال 93 – 94 )

  کتب تخصصی دهم انسانی : آمار و مدلسازی – اقتصاد – تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 – عربی 2 – تاریخ ایران و جهان 1 – جغرافیای 1 – جامعه شناسی 1 ( چاپ سال 94 – 95 )

  کتب تخصصی یازدهم انسانی : ریاضی – تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 – آرایه های ادبی – عربی 3 – تاریخ ایران و جهان 2 – جغرافیای 2 – جامعه شناسی 2 – فلسفه – منطق – روانشناسی ( چاپ سال 95 – 96 )

  کتب تخصصی دوازدهم انسانی : ریاضیات پایه – ادبیات فارسی – عربی – تاریخ شناسی – جغرافیا – علوم اجتماعی ( جامعه شناسی نظام جهانی – فلسفه ( آشنایی با فلسفه اسلامی ) ( چاپ سال 96 – 97 )

  منابع دروس عمومی کنکور انسانی 98

  در کنکور سراسری 98 برای گروه آزمایشی تجربی ، ریاضی ، انسانی ، زبان و هنر از کتاب های عمومی دهم چاپ 96 – 95 و کتابهای درسی یازدهم چاپ 96 – 97 و کتب دوازدهم چاپ 97 – 98 سوال طرح می شود .

  منابع دروس عمومی نظام جدید :

  کتاب های عمومی دهم : دین و زندگی 1 – عربی، زبان قرآن 1 – زبان انگلیسی 1 – فارسی 1 – نگارش 1 ( چاپ سال 95 – 96 )

  کتاب های عمومی یازدهم : دین و زندگی 2 – عربی ، زبان قرآن 2 – زبان انگلیسی 2 – فارسی 2 – نگارش 2 ( چاپ سال 96 – 97 )

  منابع دروس عمومی سال دوازدهم نظام جدید به محض اعلام توسط دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری در این قسمت اضافه خواهد شد .

  منابع دروس عمومی نظام قدیم :

  کتاب های عمومی دهم : ادبیات فارسی 2 – عربی 2 – قرآن و تعلیمات دینی 2 ( دین و زندگی ) ( چاپ سال 94 – 95 )

  کتاب های عمومی یازدهم : ادبیات فارسی 3 – زبان فارسی 3 – عربی 3 – قرآن و تعلیمات دینی 3 ( دین و زندگی ) – انگلیسی 3 ( چاپ سال 95 – 96 )

  کتاب های عمومی دوازدهم : زبان و ادبیات فارسی عمومی – معارف اسلامی ( دین و زندگی ) – زبان انگلیسی 1 و 2 ( چاپ سال 96 – 97 )

  منابع کنکور علوم انسانی کنکور سراسری ۹۸

  منابع کنکور علوم تجربی کنکور سراسری ۹۸
  منابع کنکور سراسری هنر ۹۸

  منابع کنکور زبان کنکور سراسری ۹۸

  منابع کنکور ریاضی و فیزیک کنکور سراسری ۹۸

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ