معافیت کفالت برادر

سوال

نحوه و معافیت کفالت برادر به چه صورت است ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-07-04T13:57:53+04:30

  معافیت کفالت برادر کبیر بالای ۱۸ سال
  شرایط اصلی برخورداری از معافیت کفالت برادر بالای ۱۸ سال را می توان در موارد زیر دسته بندی نمود:

  پدر برادر فوت کرده باشد.
  برادر بیمار و نیازمند مراقبت باشد.(طبق گواهی پزشک مورد تایید نظام وظیفه)
  برادر بیمار فاقد همسر و فرزند سالم باشد.
  برادر بیمار شاغل نباشد.
  مشمولی که می خواهد برای معافیت کفالت برادر اقدام کند بایستی یگانه مراقب بالای ۱۸سال وی باشد و اگر برادر دیگری داشته باشد باز هم می تواند اقدام کند اما مشروط بر آن که پزشک وظیفه عمومی گواهی به بیمار بودن برادر (برادران) دیگر وی دهد. در معافیت کفالت برادر وجود فرزند مکفول یکی از نکات چالش برانگیز هست در دوحالت زیر مشمول (فردی که می خواهد برای معافیت کفالت برادر اقدام کند) می تواند درخواست خود را ارائه دهد:

  فرزند مکفول زیر ۱۸ سال باشد.
  فرزند مکفول بدون در نظر گرفتن سن بیمار باشد و توان مراقبت از پدرش را نداشته باشد.(طبق نظر پزشک وظیفه عمومی)
  وجود فرزندان دختر مانعی ندارد.
  چنانچه مکفول فاقد برادر تنی باشد برادران ناتنی وی می توانند برای معافیت کفالت برادر اقدام کنند و در میان آنها اولویت با برادرانی است که پدرشان یکی باشد.

  موارد خاص معافیت کفالت برادر کبیر بالای ۱۸ سال
  اگر در حین رسیدگی به ادعای مشمول برای معافیت کفالت برادر فوت نماید مراحل متوقف شده و مشمول امتیاز را از دست خواهد داد.
  چنانچه در حین رسیدگی به ادعا فرزند زیر ۱۸ سال مکفول به بالای ۱۸ سال برسد فرآیند متوقف شده و فرزند مکفول امتیاز اخذ معافیت کفالت را به دست خواهد آورد.
  چنانچه پدر مکفول در حبس باشد ادعا قابل بررسی نمی باشد. (ارائه رسید فوت الزامیست)
  لارم به ذکر است معافیت کفالت برادر کبیر بالای ۱۸ سال از نوع دائم بوده و اعتبار آن در زمان صلح است.

  معافیت کفالت بردار صغیر زیر ۱۸ سال
  شرایط اصلی معافیت برادر صغیر زیر ۱۸ سال به شرح زیر است

  پدر برادر صغیر فوت کرده باشد.
  سن برادر به ۱۸سال تمام نرسیده باشد.
  مشمول تنها برادر بالای ۱۸ سال باشد.
  یکی از مهم ترین موارد در معافیت کفالت برادر صغیر زیر ۱۸ سال شرایط جسمانی وی است که در صدور رای بی تاثیر است یعنی چنانچه برادر صغیر بیمار باشد و یا در صحت و سلامت کامل به سر ببرد با اخذ شرایط بالا می توان معافیت را اخذ نمود.وجود مادر نیز مانعی برای رسیدگی ایجاد نمی کند همچنین در صورت نداشتن برادر تنی برادر ناتنی می تواند اقدام کند اما اگر مکفول بردار ناتنی بالای ۱۸ سال داشته باشد بردار مشمول وی نمی تواند ادعای معافیت کفالت نماید.

  چنانچه فرزند تحت حمایت سازمان های خیریه و ایتام باشد باز هم برادر مشمول وی می تواند کفیل وی شود اما اگر پدر بردار صغیر در حبس باشد نمی توان برای معافیت کفالت بردار صغیر اقدام نمود. نوع معافیت کفالت بردار صغیر زیر ۱۸ سال از نوع دائم بوده و مدت اعتبار آن در زمان صلح است.

  منبع: گروه آموزشی حامی

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )