مدت قرارداد خانه مانده اما مالک آنرا فروخته است

سوال

مستاجر ملک هستم هستم ، مالک به دلیل نیاز مالی قصد فروش دارد با توجه به اینکه هنوز هفت ماه تا پایان موعد زمان دارم آیا اگر ملک فروخته شود قرار داد اجاره هم تمام می شود ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

    0
    2018-02-28T22:12:02+03:30

    خیر مطابق ماده 498 قانون مدنی در صورت منتقل شدن عین مستاجره به دیگری اجاره به حال خود باقی است ، مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت انتقال را برای خود در قرار شرط کرده باشد .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )