میزان سختگیری در مدارس نمونه دولتی

سوال

سلام مدارس نمونه دولتی کتاب تکمیلی دارند؟ بعد اینکه خیلی سخت میگیرند؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

  1. دروود
    برنامه‌ها و مواردی که برای دانش‌آموزان در این مدارس در نظر گرفته شده بسیار متفاوت است و اینکه دانش آموزان تحت آموزش بیشتری با امکانات و برنامه ریزی دقیق تر قرار می‌گیرند. معلمان سخت گیر تر هستند و دانش آموزان رقابت بیشتری باهم دارند به همین خاطر شرایط تحصیلی کاملاً متفاوت خواهد بود.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ