متن و ترجمه آهنگ la calin از serhat durmus

سوال

متن و ترجمه آهنگ la calin از serhat durmus را قرار می دهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. متن و ترجمه آهنگ (ترانه) la calin از serhat durmus

  Обійми мене, обійми мене, обійми

  Hug me, hug me, hug me

  بغلم کن ، بغلم کن ، بغلم کن

  Так лагідно і не пускай

  So tenderly and never let go

  خیلی آروم و هرگز رهایم نکن

  Обійми мене, обійми мене, обійми

  Hug me, hug me, hug me

  بغلم کن ، بغلم کن ، بغلم کن

  Так лагідно і не пускай

  So tenderly and never let go

  خیلی آروم و هرگز رهایم نکن

  Обійми мене, обійми мене, обійми

  Hug me, hug me, hug me

  بغلم کن ، بغلم کن ، بغلم کن

  Твоя весна прийде нехай

  Let your spring come

  بزار بهارت بیاد

  Обійми мене, обійми мене, обійми

  Hug me, hug me, hug me

  بغلم کن ، بغلم کن ، بغلم کن

  Так лагідно і не пускай

  So tenderly and never let go

  خیلی آروم و هرگز رهایم نکن

  Обійми мене, обійми мене, обійми

  Hug me, hug me, hug me

  بغلم کن ، بغلم کن ، بغلم کن

  Так лагідно і не пускай

  So tenderly and never let go

  خیلی آروم و هرگز رهایم نکن

  Обійми мене, обійми мене, обійми

  Hug me, hug me, hug me

  بغلم کن ، بغلم کن ، بغلم کن

  Твоя весна прийде нехай

  Let your spring come

  بزار بهارت بیاد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ