متن آهنگ یه روز از ابی

سوال

متن آهنگ یه روز از ابی را قرار می‌دهید ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ یه روز از ابی

  اگه آسمون گرفته اگه خورشید پشت ابرهاست
  اگه گریه سهم امروز اگه تردید رنگ فرداست
  اگه عشق تو دلا مرده اگه برقی تو چشما نیست
  اگه تو سکوت کش دار کسی تو فکر صدا نیست
  یه روزی دوباره خورشید رد می شه از بُغض ابرها
  دوباره بوسه و لبخند می شه سرگرمی دنیا
  می شه فردای من و تو لب به لب شعر رسیدن
  رو تن دیوار کهنه نقش آزادی کشیدن

  یه روزی که خیلی دور نیست می رسه فصل شکفتن
  بیهراس از شب و تکرار از حضوره خنده گفتن
  شعله ی بی وقفه ی عشق می زنه رو تن ظلمت
  تو همین روزهای توراه می شکنه شیشه ی وحشت
  یه روزی دوباره خورشید رد می شه از بُغض ابرها
  دوباره بوسه و لبخند می شه سرگرمی دنیا
  می شه فردای من و تو لب به لب شعر رسیدن
  رو تن دیوار کهنه نقش آزادی کشیدن

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )