متن آهنگ گفتگو از رشید رضایی

سوال

متن آهنگ گفتگو از رشید رضایی را قرار میدهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ گفتگو از رشید رضایی

  گفتم همه نازت به چند؟
  گفتا خریداری مگر؟
  گفتم به هر نرخ و بها
  گفتا که دارایی مگر؟
  گفتم نه اما می شوم
  گفتا که در وهمی مگر!؟
  گفتم به اوجت میبرم
  گفتا دماوندی مگر!؟

  گفتم که غمگین توام
  گفتا تو شادابی مگر؟
  گفتم خرابت می شوم
  گفتا تو آبادی مگر؟
  گفتم ندادی دل به من
  گفتا تو جان دادی مگر!؟
  گفتم فراموشم مکن
  گفتا تو در یادی مگر!؟

  گفتم مرا عاشق نگر
  گفتا زعشاقی مگر؟
  گفتم پس عشق و عاشقی؟
  گفتا که مرد، خوابی مگر

  گفتم که غمگین توام
  گفتا تو شادابی مگر؟
  گفتم خرابت می شوم
  گفتا تو آبادی مگر؟
  گفتم ندادی دل به من
  گفتا تو جان دادی مگر!؟
  گفتم فراموشم مکن
  گفتا تو در یادی مگر!؟

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ