متن آهنگ ژنتیک از محمدرضا فروتن

سوال

متن آهنگ ژنتیک از محمدرضا فروتن را قرار میدهید ؟

حل شده 0
تازه وارد

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ ژنتیک از محمدرضا فروتن :

  به گله ای که درونم مرا چرا میکرد به بچه غزل های وحشی در بند

  نخاع و گردن و انبوه استخوان هایم به حبس تا به ابد در اوین گه نایم

  به نوجوانی چرک و آنرشی خواندن به یک هزاره به پای عقیده ای ماندن

  به بسته بندی تو در دو متر تترون زرد به جیغ تلخ کش و میت و ادامه ی درد

  به لرزش عظلانی بعد استفراغ به ایسم های چند مبانی اخلاق

  به چرک کردن شعرم میان نوستالژی

  به قتل خواهرکان غریب نا تنی ام به شاهنامه ی بی وزن تن تتن تنی ام

  به خس خس لجز آب و خون شش هایم به سنت رفقای رفیق کش هایم

  به معده ام که سراسر اسید میسازد به قلب سالم و پمپاژ های یک تا صد

  به لسه ها و تاتک ردیف دندانم قسم قسم به خویش که با استناد میدانم

  که من علیه ژنم انقلاب ها کردم درون معرکه ی نطفه ام چه ها کردم

  که صد هزار صفت حمله کرد سمت ژنم چقدر جنگیدم شعر را رها کردم

  چقدر سرباز خوب و منصفی بودم که زنده ماندمو بر خویش اتکا کردم

  که جبر تلخ ژنتیک شبیه شوخی شد که آرکی تایپ خودم را خودم بنا کردم

  به بیست و یگ گرم از هیچ معتقد گشتم به بیست و یگ گرم از هیچ اکتفا کردم

  مهندسی دقیق بنای فونداسیون و احتمال شکستی به درصد میلیون

  به درصد میلیون من شکست میخوردم اگر که شک به قضایای جبر میبردم

  یقین مضطربم در قشای سلولی شناور لجز ایکس عرضی و طولی

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ