متن آهنگ مر جنگه عرفان و حامد نیک پی

سوال

متن آهنگ مر جنگه عرفان و حامد نیک پی را قرار میدهید ؟

حل شده 0
ناشناس 2019-04-14T11:28:50+04:30 1 پاسخ ها 446 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-14T11:29:53+04:30

  متن آهنگ مر جنگه عرفان و حامد نیک پی

  تکست آهنگ مر جنگه عرفان و حامد نیک پی

  مَر جنگه (مگه جنگه)

  مَر جنگه جنگه؟ خدا دونه جنگه تفنگه

  مَر زوره مر زوره؟ خدا دونه دارس ناجوره

  مَر جنگه جنگه؟ خدا دونه جنگه تفنگه

  مَر زوره مر زوره؟ خدا دونه دارس ناجوره

  مَر جنگه جنگه؟ خدا دونه جنگه تفنگه

  مر زوره مر زوره؟ خدا دونه دارس ناجوره

  مر او بی‌ مر آو بی‌؟ خدا دونه جنگه برنو بی‌

  مر او بی‌ مر آو بی‌؟ خدا دونه جنگه برنو بی‌

  [هوک]

  ترس از خطر رفت از سر کم کم

  عوض شدم من قلباً کم کم

  از اوّلِ رَه سخت مر جنگه

  جهنمم رفتم برگشتم

  ترس از خطر رفت از سر کم کم

  عوض شدم من قلباً کم کم

  از اوّلِ رَه سخت مر جنگه

  جهنمم رفتم برگشتم

  [ورس دو]

  ترس از خطر رفت از سرم کم کم

  من به ته قلبم سفر کردم

  از لجنه شکّش من در رفتم

  به زدنِ حرفم کمر بستم

  توو دل جنگه و حرف دارم

  کند پرده از افکارم

  ای دل چه گنه دارم

  که پیچیده به هنر تارم

  من خود رو به خلق دادم

  صد فحش و کتک بارم

  بشکستن اون برگ ساقم

  پژمردم و تلخ کامم

  [کروس]

  مر جنگه جنگه؟ خدا دونه جنگه تفنگه

  مر زوره مر زوره؟ خدا دونه دارس ناجوره

  مر او بی‌ مر آو بی‌؟ خدا دونه جنگه برنو بی‌

  مر او بی‌ مر آو بی‌؟ خدا دونه جنگه برنو بی‌

  مر جنگه جنگه؟ خدا دونه جنگه تفنگه

  مر زوره مر زوره؟ خدا دونه دارس ناجوره

  خدا دونه دارس ناجوره ، خدا دونه دارس ناجوره

  [هوک]

  ترس از خطر رفت از سر کم کم

  عوض شدم من قلباً کم کم

  از اوّلِ رَه سخت مر جنگه

  جهنمم رفتم برگشتم

  ترس از خطر رفت از سر کم کم

  عوض شدم من قلباً کم کم

  از اوّلِ رَه سخت مر جنگه

  جهنمم رفتم برگشتم

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )