متن آهنگ حیک از مهدی یراحی

سوال

متن آهنگ حیک از مهدی یراحی را قرار می دهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ حیک مهدی یراحی

  تکست آهنگ حیک مهدی یراحی
  میحانه میحانه
  میحانه میحانه
  غابت شمسنا الحلو ما جانا
  غابت شمسنا الحلو ما جانا
  حیک
  حیک بابا حیک
  الف رحمه علی بیک
  هذول العذبونی
  هذول المرمرونی
  علی جسر المسیب سیبونی
  علی جسر المسیب سیبونی
  میحانه میحانه
  میحانه..

  عافت عیونی النوم
  عافت عیونی النوم
  بعدک حبیبی العین ذبلانه
  بعدک حبیبی العین ذبلانه
  لوح القدر مکتوب
  لوح القدر مکتوب
  هجرک حبیبی الروح ضمآنه
  هجرک حبیبی الروح ضمآنه
  حیّک
  حیک بابا حیک
  الف رحمه علی بیک
  هذول العذبونی
  هذول المرمرونی
  علی جسر المسیب سیبونی
  علی جسر المسیب سیبونی
  نور دو چشمانم
  ماه گریزانم
  دانی و میدانم
  بعد تو دیوانم
  همه حال خوشم از تو
  شادی و غم از تو
  ای سرو سامانم
  بعد تو دیوانم
  ضلیت انا سهران
  ضلیت انا سهران
  وارعى نجومی
  لیش ماجانه
  واتسامر ویا اللیل
  واتسامر ویا اللیل
  واجمع همومی و روحی تلفانه
  واجمع همومی و روحی تلفانه
  حیّک
  حیک بابا حیک
  الف رحمه علی بیک
  هذول العذبونی
  هذول المرمرونی
  علی جسر المسیب سیبونی
  علی جسر المسیب سیبونی

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ