متن آهنگ حیرون از رخ

سوال

متن آهنگ حیرون از رخ را قرار می دهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. [کورس]

  جام کجاس ، جایگاهم کجاس ؟

  یه موج اینو از دریا میپرسه

  جام کجاس جایگاهم کجاس

  زمستون اینو از برگ ها میپرسه

  جام کجاس جایگاهم کجاس

  چشم محو هیپنوتیزم پاندول هاس

  داشی هاج و واجم هاج و واج

  جام کجاس ، جایگاهم کجاس ؟

  جام کجاس ، جایگاهم کجاس ؟

  یه موج اینو از دریا میپرسه

  جام کجاس جایگاهم کجاس

  زمستون اینو از برگ ها میپرسه

  جام کجاس جایگاهم کجاس

  چشم محو هیپنوتیزم پاندول هاس

  داشی هاج و واجم هاج و واج

  جام کجاس ، جایگاهم کجاس ؟

  [ورس یک]

  بچه کجام ؟ ، بچه کفم ، کف حداقل

  اگه طالبی که طلبتم

  اونجام که خالتوری نمیرقصه قلم

  اونجام که اُفت داره واس هر ضربی ورم

  بچه کجام ؟! ، اهل وسطام

  جنب نوسان ، حقِ نفسام

  ساحلم گم شد توو جزر و مد غلط ها

  سکّان در رفت ، خورد تو فکِّ ملوان

  حالا که میلرزه طبقات رو گسل قیاس

  جامعه غرق سیرکه شعبده میخواد

  حالا که روح آبیم و منجمدیم

  یه پا قطب شدیمو میره قطب نما بیراه

  اینکه بچه کجام و کی ام پشماته

  وقتی هویت ها تو سیاره ، سیاره

  جایگاه هرکسی به لفظاشه

  هوا پسه ؟ چرا پس پُره چتر بازه ؟

  [کورس]

  جام کجاس ، جایگاهم کجاس ؟

  یه موج اینو از دریا میپرسه

  جام کجاس جایگاهم کجاس

  زمستون اینو از برگ ها میپرسه

  جام کجاس جایگاهم کجاس

  چشم محو هیپنوتیزم پاندول هاس

  داشی هاج و واجم هاج و واج

  جام کجاس ، جایگاهم کجاس ؟

  [ورس دو]

  طهران ، واسم یه آلونکه

  نمیفهمی وقتی تجربه هات ناخونکه

  کوچه قد زخماش بازتاب میده

  نگاه کن به چاله چوله های بارون زده

  بخون از خطوط پیشونی من

  بازیگر بی نقش زیر پوستی شهر

  توو رینگشم توو پیچشم توو زیغِ وقت

  انتظار داری بگم میخوام کی بشم ؟

  سوال سختیه ! لازمش ثباته

  تو مُخ میگردونم دائما نکاتش

  بنویس اینو صد باره از دوباره

  روح بازیافت نمیشه لایِ هر زباله

  کف جنگل ، دم پَر سوسمارم

  هی چپ و راست میاد سوسه واسم

  این سو اون سو دنبال سو چراغم

  بچه کجام ؟ هرجا که پوست بندازم

  [کورس]

  جام کجاس ، جایگاهم کجاس ؟

  یه موج اینو از دریا میپرسه

  جام کجاس جایگاهم کجاس

  زمستون اینو از برگ ها میپرسه

  جام کجاس جایگاهم کجاس

  چشم محو هیپنوتیزم پاندول هاس

  داشی هاج و واجم هاج و واج

  جام کجاس ، جایگاهم کجاس ؟

  [ورس سه]

  میخواستم توو لحظه کشف کنم

  بیابونو تو قطره غرق کنم

  خط زدم ، خط شدم

  خط خوردم ، پخش شدم

  بچه کجام ؟ بچه کفِ هنر

  تو دل ترددّم ، پاتوقم سرِ گذر

  حسِ از همه چی کنده شدن

  توو زیرزمینم و از رو نمیرم

  هرچند رپکن ها هم همه دَله شدن

  جام کجاس ؟

  سمت جاده های خطی

  صد تا احتمال حتمی

  اونجا که زابرائه تقدیر

  بستن احساسا قندیل

  شد سرش تیز ، کرد زخمیم

  جام کجاس ؟ میپرسم یه بار دیگه

  رویای ما کجا اجاره میره ؟

  جام کجاس ؟ از هرجا به جای دیگه

  از هرجا به جای دیگه

  [کورس]

  جام کجاس ، جایگاهم کجاس ؟

  یه موج اینو از دریا میپرسه

  جام کجاس جایگاهم کجاس

  زمستون اینو از برگ ها میپرسه

  جام کجاس جایگاهم کجاس

  چشم محو هیپنوتیزم پاندول هاس

  داشی هاج و واجم هاج و واج

  جام کجاس ، جایگاهم کجاس ؟

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ