متن آهنگ جهان بینی از ابی

سوال

متن آهنگ جهان بینی از ابی را قرار می‌دهید ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ جهان بینی از ابی

  تِم آوای کلیسا وهم نجواهای بودا
  وِرد معبدای هندو جرات انکار خدا
  خط مبهم کتیبه باغ های سبز بابِل
  کاخ های تخت جمشید ناله های ویولن سل
  فکر فلسفه فریبی هنر و تاریخ و عرفان
  بازی تولد و مرگ احتمال صفرِ امکان
  به دنیا اومدم تا عاشقت باشم به دنیا اومدم تا عاشقت باشم
  مکث کن آقای تاریخ قدرت و ثروت و شهرت
  امپراطوری تزویر محنت و لعنت و وحشت
  من جهان بینی ندارم من الفبای جدیدم
  من فقط عشق ، فقط تو من به آرامش رسیدم
  قرنها میان و میرن یه چرا بدون پاسخ
  من و تو هزار سال بعد عشق ، زندگی ، تناسخ
  به دنیا اومدم تا عاشقت باشم به دنیا اومدم تا عاشقت باشم
  تِم آوای کلیسا وهم نجواهای بودا
  وِرد معبدای هندو جرات انکار خدا
  خط مبهم کتیبه باغ های سبز بابِل
  کاخ های تخت جمشید ناله های ویولن سل
  فکر فلسفه فریبی هنر و تاریخ و عرفان
  بازی تولد و مرگ احتمال صفرِ امکان
  به دنیا اومدم تا عاشقت باشم به دنیا اومدم تا عاشقت باشم

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )