متن آهنگ تموم شد رفت از دنیا

سوال

متن آهنگ تموم شد رفت از دنیا را قرار میدهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. تکست آهنگ تموم شد رفت دنیا
  تموم شد دورت

  هرچی بدی بود باهم

  اره تموم شد دورت

  تلخیایه کوتاهم

  تموم شد دورت

  لحظه های بیمارم

  حالا خیالم تخت

  چشم رو هم که میزارم

  الان خیالم تخت

  چشم رو هم که میزارم

  وقتی کارام داره خوب پیش میره

  به خودم نمیگیرم حرفایه پشت سرو

  خوش میگذرونم تو روزای بد

  خوش ترم روزای خوش ترو

  با قدرت ادامه میدم

  گره میزنم بهم انگشتمو

  با قدرت ادامه دادم

  ببین رو دیوار جای مشتمو

  من پلای پشتمو خودم ساختم

  غمارو کشتمو

  یاد دادم به همه انگیزرو

  داستان غم انگیزمو

  تموم کردم ، تموم کردم

  تموم شد دورت

  هرچی بدی بود باهم

  اره تموم شد دورت

  تلخیایه کوتاهم

  تموم شد دورت

  لحظه های بیمارم

  حالا خیالم تخت

  چشم رو هم که میزارم

  الان خیالم تخت

  چشم رو هم که میزارم

  رسیده وقت شادی

  بپوش رختِ شادی

  پیشانیه بلندم

  منو کجا نشاندی

  دوباره جان گرفته

  امید در دلِ من

  دلا مرا چگونه

  پی خودت کشاندی

  تموم شد دورت

  هرچی بدی بود باهم

  اره تموم شد

  دورت تلخیایه کوتاهم

  تموم شد دورت

  لحظه های بیمارم

  الان خیالم تخت

  چشم رو هم که میزارم

  الان خیالم تخت

  چشم رو هم که میزارم

  الان خیالم تخت

  چشم رو هم که میزارم

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ