متن آهنگ بوسه بر ماه از ابی

سوال

متن آهنگ بوسه بر ماه از ابی را قرار می‌دهید ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ بوسه بر ماه از ابی

  خالی از بُغض همیشه پُرم از ستاره امشب اگه خوابم اگه بیدار با منی دوباره امشب
  شب برگشتن آینه شب نو کردن تن پوش شب بوسیدن ماه و شب وا کردن آغوش
  واسه گم کردن اندوه امشب اون شبِ دوباره است شب پیدا شدن تو شب دیدار ستاره است
  تو رو پیدا کردم امشب بعد شب های مُصیبت بعد دل بریدن از من بعد دل بستن به غربت
  تو رو پیدا کردم امشب وقت گم شدن تو رویا وقت پوشیدن مهتاب وقت عریان تماشا

  خالی از بُغض همیشه پُرم از ستاره امشب اگه خوابم اگه بیدار با منی دوباره امشب
  شب برگشتن آینه شب نو کردن تن پوش شب بوسیدن ماه و شب وا کردن آغوش
  واسه گم کردن اندوه امشب اون شبِ دوباره است شب پیدا شدن تو شب دیدار ستاره است
  تو رو پیدا کردم امشب بعد شب های مُصیبت بعد دل بریدن از من بعد دل بستن به غربت
  تو رو پیدا کردم امشب وقت گم شدن تو رویا وقت پوشیدن مهتاب وقت عریان تماشا

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )