متن آهنگ بشکن از ابی

سوال

متن آهنگ بشکن از ابی را قرار می‌دهید ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ بشکن از ابی

  بشکن ، باشه میشکنم بشکن ، باشه میشکنم
  بشکن ، وقت رفتنه ، بشکن دست دشمنه
  بشکـــــــن … ای آخرین مهمان این میخانه بشکن
  ای نقطه پایان این افسانه بشکن
  بشکن حریم شوم ای بتخانه بشکن
  تا نشکنی پیمان خود با خانه بشکن
  جانانه بشکن ، رندانه بشکن
  بشکن ، باشه میشکنم بشکن ، باشه میشکنم
  بشکن ، وقت رفتنه ، بشکن دست دشمنه بشکـــــــن …

  ای خسته از زنجیر جهل و فتنه بشکن
  ای در کنار چشمه مانده ، تشنه بشکن
  بشکن حدیث تلخ پشت و دشنه بشکن
  تا نشکنی در خویشتن ، این فتنه بشکن
  جانانه بشکن ، رندانه بشکن
  بشکن ، باشه میشکنم بشکن ، باشه میشکنم
  بشکن ، وقت رفتنه ، بشکن دست دشمنه بشکـــــــن …
  ای قرنها زندانی تقدیر بشکن
  تقدیر را با ضربه تدبیر بشکن
  بشکن فسون این قل و زنجیر بشکن
  بشکن ستون خانه تزویر ، بشکن
  جانانه بشکن ، رندانه بشکن
  بشکن ، باشه میشکنم بشکن ، باشه میشکنم
  بشکن ، وقت رفتنه ، بشکن دست دشمنه بشکـــــــــــــن …

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )