لیست مدارس نمونه دولتی پسرانه دوره اول متوسطه کردستان

سوال

لیست مدارس نمونه دولتی پسرانه دوره اول متوسطه استان کردستان کدام هستند ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

  1. سوالات آزمون ورودی به دوره متوسطه نظری مدارس نمونه دولتی به شیوه چهار گزینه ای در سطح محتوای کتاب های درسی پایه تحصیلی پنجم و ششم طراحی می شود . 70 درصد نمره آزمون طبق کتاب های درسی ششم ابتدایی طراحی می شوند و 30 درصد باقی مانده از کتاب های درسی پنجم می باشد .

    هم اکنون آدرس مدارس نمونه دولتی پسرانه دوره اول متوسطه کردستان در دسترس نمی باشد . اگر شما آدرس این مدارس را دارید برای ما بفرستید تا در این بخش قرار دهیم .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ