لیست مدارس نمونه دولتی دخترانه دوره اول متوسطه کردستان

سوال

لیست مدارس نمونه دولتی دخترانه دوره اول متوسطه استان کردستان کدام هستند ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

  1. سوالات آزمون ورودی به دوره متوسطه نظری مدارس نمونه دولتی به شیوه چهار گزینه ای در سطح محتوای کتاب های درسی پایه تحصیلی پنجم و ششم طراحی می شود . 80 درصد نمره آزمون طبق کتاب های درسی طراحی می شوند و 20 درصد باقی مانده از خارج از‌‌ کتاب های درسی می باشد .

    هم اکنون آدرس مدارس نمونه دولتی دخترانه دوره اول متوسطه کردستان در دسترس نمی باشد . اگر شما آدرس این مدارس را دارید برای ما بفرستید تا در این بخش قرار دهیم .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ