لیست مدارس شاهد دخترانه دوره اول متوسطه هرمزگان

سوال

لسست مدارس شاهد دخترانه دوره اول متوسطه استان هرمزگان کدام هستند ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. یافتن مدرسه مناسب برای تحصیل دانش آموزان که دارای شیوه تدریس مناسبی باشد تبدیل به دغدغه بزرگی برای والدین شده است . در این میان مدارس شاهد به علت داشتن شیوه درسی مناسب توجهات زیادی را به سمت خود جلب کرده است . این مدارس ثبت نام اینترنتی خود را در فروردین ماه و ثبت نام حضوری را در تیر ماه آغاز میکنند . لیست مدارس شاهد دخترانه دوره اول متوسطه استان هرمزگان همراه با آدرس و شماره تلفن به شرح ذیل می باشد :

  شاهد دخترانه (بندرعباس – ناحیۀ ۱)
  آدرس : رسالت شمالی – فلکه صادقیه – روبروی داروپخش – دبیرستان دخترانه شاهد
  تلفن :۳۳۶۶۶۱۷۶

  شاهد شهید عبدالرسول مصلحی (ميناب)
  آدرس : بلوار معلم روبرویس اداره ثبت احوال

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ