لیست مدارس شاهد دخترانه دوره‌ دوم متوسطه مرکزی

سوال

لیست مدارس شاهد دخترانه دوره دوم متوسطه استان مرکزی کدام هستند ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. مدارس شاهد که هرساله بیشتر از پیش به علت ‌شیوه تدریس و تحصیلی مناسب مورد توجه دانش آموزان و‌ والدین آنها قرار می گیرد ، ثبت نام خود را در دو مرحله اینترنتی (در فروردین ماه) و حضوری (تیر ماه) انجام می دهند . لیست مدارس شاهد دخترانه دوره دوم متوسطه استان مرکزی به همراه آدرس و شماره تلفن به شرح ذیل می باشد :

  شاهد فاطمه الزهرا (ناحیه ۱)
  آدرس : مرکزي ، اراک ، مرکزي ، دهستان -، خيابان عدالت، خيابان رسالت ۷، کوچه رسالت ۷، پلاک ۶۴۳۷۶
  تلفن :۳۶۶۰۲۶۰

  شاهد دخترانه متوسطه (اراک – ناحیۀ ۲)
  آدرس : مرکزي ، اراک ، ناحيه ۲ ، دهستان اراک۲، خيابان طالقاني
  تلفن :۲۷۷۹۳۳۳

  شاهد رستگار(دخترانه) (ساوه )
  آدرس : خ طالقاني – طالقاني ۶دبيرستان دخترانه شاهد رستگار

  شاهدان کوثر (خمين )
  آدرس : مرکزي ، خمين ، خيابان ميدان پليس، کوچه شهيدغلامعلي ايرانشاهي تلفن :۴۶۲۲۴۰۴۵

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ