لیست مدارس شاهد دخترانه ابتدایی سیستان و بلوچستان

سوال

لیست مدارس شاهد دخترانه ابتدایی استان سیستان و بلوچستان کدام هستند ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. مدارس شاهد از فرزندان و خانواده های شهدا ، جانبازان ، ایثارگران دانش آموز ثبت نام می کند . طی چند سال اخیر مدارس شاهد همانند مدارس نمونه دولتی به‌ علت شیوه درسی مناسب مورد توجه دانش آموزان و والدین قرار گرفته است . در این مقاله آدرس حدودی مدارس شاهد دخترانه ابتدایی استان سیستان و بلوچستان آورده شده‌ است دانش آموزان میتوانند برای ثبت نام حضوری به مدارس نزدیک به محل سکونت خود مراجعه کنند :

  شاهد (زاهدان – ناحیۀ ۲)
  بلوارشهیدمزاری _ مزاری ۲۴

  سنا پردل (زابل )
  خيابان شهيد باقري – باقري ۳

  مرضیه عذباشی (زابل )
  بلوار مدرس -خ فردوسي

  خلیج فارس (زهک)
  زهک خيابان دادگستري

  فضیلت (هیرمند)
  هیرمند- شهر دوستمحمد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ