لیست حذفیات کنکور سراسری ریاضی , تجربی , انسانی , هنر و زبان 97

سوال

لیست حذفیات کنکور سراسری ریاضی , تجربی , انسانی , هنر و زبان 97 که سازمان سنجش اعلام کرده چیست ؟

حل شده 0
mina 4 سال 2017-12-07T00:13:39+03:30 1 پاسخ 628 بازدید تازه وارد 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2017-12-07T00:15:58+03:30

  فهرست حذفیات کنکور سراسری ۹۷ به شرح ذیل است :

  فهرست حذفیات دروس عمومی

  دین و زندگی دوم دبیرستان 

  • فعالیت ها : نمونه یابی صفحه ۱۱ – مقایسه صفحه ۹۱ – خودکاوی در صفحات ۸۹ ، ۹۰ ، ۱۱۸ – ذکر نمونه ها در صفحات ۱۰۶ ، ۱۱۷ ، ۱۲۹ – تطبیق صفحه ی ۱۱۹ و ۱۵۱ – همفکری صفحه ۱۲۸ – تفکر در آیات صفحه ۱۳۰ – بررسی صفحات ۱۳۱ ، ۱۶۷ ، ۱۸۰
  • پیشنهاد ها : صفحات ۱۴ ، ۲۸ تا ۳۱ ، ۴۱ ، ۵۹ ، ۶۷ ، ۷۵ ، ۸۳ ، ۱۰۹ ، ۱۲۳ ، ۱۳۳ ، ۱۴۳ ، ۱۵۹ ، ۱۸۷ ، ۱۸۹
  • یادآوری ها : صفحات ۲ و ۳ ، ۱۰۱ ، ۱۱۱
  • شعر : صفحه ۱۵
  • پاورقی های کتاب
  • ترجمه هایی که در مقابل آیات نوشته شده
  • گام ها : صفحات ۲۷ ، ۴۷ ، ۹۷ ، ۱۰۸ ، ۱۲۳ ، ۱۴۲ ، ۱۵۸ ، ۱۷۳ ، ۱۸۸
  • بیشتر بدانیم : صفحات ۲۳ ، ۲۵ تا ۲۷ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۹۳ تا ۹۶ ، ۹۹ ، ۱۲۰ تا ۱۲۲ ، ۱۴۱ ، ۱۴۲ ، ۱۵۳ تا ۱۵۷ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۸۵ ، ۱۸۶
  • مطالب نوشته شده در کادر آبی : صفحات ۸ تا ۱۱ ، ۱۹ تا ۲۱ ، ۳۹ تا ۴۰

  دین و زندگی سوم دبیرستان 

  • فعالیت ها : بررسی صفحات ۱۵ ، ۳۰ ،۱۰۲ ، ۱۷۶ ، ۱۹۰ ، ۲۰۲ – جست و جو در صفحه ۳۹ – راه حل صفحه ۱۹۲ – شناسایی عوامل در صفحه ۲۰۳ ، تطبیق در صفحات ۴۲ ، ۴۴ ، ۸۸ ، ۱۳۹ – خود ارزیابی در صفحات ۱۱۳ ، ۱۶۱ ، ۱۷۸ – مقایسه صفحه ۱۲۰ – اندیشه صفحه ۱۳۸ – طبقه بندی صفحه ۱۸۹
  • برای مطالعه ها : صفحات ۱۵ و ۱۶ ، ۲۸ و ۲۹ ، ۳۳ تا ۳۵ ، ۴۱ ، ۴۴ تا ۴۶ ، ۵۶ ، ۵۷ ، ۶۵ ، ۶۶ ، ۷۸ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۶ تا ۱۲۹ ، ۱۴۰ ، ۱۵۰ ، ۱۶۲ ، ۱۶۳ ، ۱۷۴ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ۱۹۲ تا ۱۹۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۷ تا ۲۱۲
  • پیشنهاد ها : صفحات ۳۵ ، ۴۷ ، ۵۷ ، ۷۲ ، ۹۳ ، ۱۰۶ ، ۱۱۵ ، ۱۳۱ ، ۱۴۱ ، ۱۶۵ ، ۱۸۳ ، ۱۹۵
  • گام ها : صفحات ۱۸ ، ۷۱ ، ۱۰۷ ، ۱۳۰ ، ۱۵۱ ، ۱۶۶ ، ۲۰۶
  • یادآوری ها : صفحات ۶ ، ۷ ، ۱۵۴ ، ۱۶۸ تا ۱۶۹
  • ترجمه هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.
  • پاورقی ها

  دین و زندگی پیش دانشگاهی 

  • فعالیت ها : بررسی ۲۸ ، ۵۱ ، ۵۹ ، ۶۱ ، ۷۲ ، ۹۶ – برنامه ریزی صفحه ۶۳ – پیشنهاد در صفحات ۲۰ ، ۲۹ ، ۴۰ ، ۷۷ ، ۸۸ – ذکر نمونه ها صفحه ۴۷ – خود ارزیابی صفحات ۳۴ ، ۳۶ ، ۶۹ ، ۷۳ – هم اندیشی در صفحات ۹۳ و ۹۸ – مقایسه در صفحه ۳۳ – پیام آیات صفحه ۲۴ – یادآوری صفحه ۳
  • برای مطالعه : صفحات ۱۰ تا ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۶۳ ، ۷۵ ، ۷۶ ، ۹۵ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ تا ۱۰۲ ، ۱۱۰ تا ۱۳۸
  • ترجمه هایی که در مقابل آیات نوشته شده
  • پاورقی ها
  • کتاب نامه

  عربی دوم دبیرستان کلیه رشته ها ( به غیر از علوم انسانی ) 

  • بخش‌های الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء
  • تمامی متون تحت عنوان «کَـیـفَ» در هر ده درس کتاب
  • مبحث اسماء خمسه
  • مبحث «اشعهُالقمـرِالفِضّـیَّـهُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی)
  • مبحث تطابق عدد و معدود

  عربی سوم دبیرستان کلیه رشته ها ( به غیر از علوم انسانی ) 

  • نوع تقسیم حال:«حال فعلیه و اسمیه»
  • مبحث«واو حالیه» / مبحث (ماضی+ ماضی= ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری)
  • نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ»
  • فعل مضاعف
  • اسماء خمسه
  • پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (ایّ) و (ایّه)
  • بحث توابع (عطف بیان و صفت)
  • متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن
  •  معتلات مزید
  • فعل استثنایی «رای،یری، رؤیهً، رَبه همراه مشتقات آن»
  • معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُـقالُ
  • اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی
  • تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال
  • تشخیص حروف اصلی در معتلات
  • ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»
  •  نکته های صفحه ۶۱ (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه ۶۲)
  •  متن داستانی خانواده آقای مجدّی
  • واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند
  • بخش ملحقات در انتهای کتاب

  فهرست حذفیات دروس اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنی

  حذفیات دروس اختصاصی ریاضی و فنی
  نام درس سال چاپ حذفیات
  فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۹۳ – قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
  فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۹۴
  فیزیک ۳ و آزمایشگاه ۹۵
  فیزیک پیش دانشگاهی ۹۶
  شیمی ۲ و آزمایشگاه ۹۴ – مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.
  شیمی ۳ و آزمایشگاه ۹۵
  شیمی پیش دانشگاهی ۹۶
  آمار و مدلسازی دوم دبیرستان ۹۴ فصل هشتم

  فهرست حذفیات دروس اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

  حذفیات دروس اختصاصی علوم تجربی
  نام درس سال چاپ حذفیات
  زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ (دوم دبیرستان) ۹۴ بخش‌های بیشتر بدانید،جدول­ها، پانویس صفحات و پیوست‌های کتاب
  زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ (سوم دبیرستان) ۹۵
  زیست شناسی و آزمایشگاه پیش دانشگاهی ۹۶
  آمار و مدلسازی سوم دبیرستان ۹۵ فصل هشتم
  شیمی ۲ و آزمایشگاه ۹۴ – مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب های آلی جزو هدف های برنامه درسی شیمی نمی باشد.
  شیمی ۳ و آزمایشگاه ۹۵
  شیمی پیش دانشگاهی ۹۶
  فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۹۳ – قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
  فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۹۴
  فیزیک ۳ و آزمایشگاه ۹۵
  فیزک پیش دانشگاهی ۹۶

  فهرست حذفیات دروس اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

  حذفیات دروس اختصاصی علوم انسانی
  نام درس سال چاپ حذفیات
  عربی ۲ ۹۴  – در بخش‌های الاضواء القرآنیه و فی رِحابِ نهج البلاغه فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده می­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.–  واژه‌های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.
  عربی ۳ ۹۵ –  بخش‌های الصُوَرُ الجَمالیّه فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغه و فی ظِلالِ الدُعاء– تشخیص نوع اعلال– تشخیص ماقبل اعلال

  – تشخیص حروف اصلی در معتلات
  – ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛ به عنوان نمونه: درس ۷ ص ۷۹ بخش کارگاه شماره ۳ «کلمه کثیراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می‌کند.»
  – واژه‌های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
  – بخش ملحقات در انتهای کتاب.
  عربیز پیش دانشگاهی ۹۶
  – ملحقات جمع سالم
  – کلیه پاورقی ها
  – درس ۸ ص ۶۷ بخش قواعد دو سطر «و قد یکون العامل اسماً…» تا «بغیر الحق»
  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ