قیمت خرید خدمت سربازی

سوال

قیمت خرید خدمت سربازی چقدر است ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. این نظر ویرایش شده

  قیمت خرید خدمت سربازی سال ۹۷

  براساس بند (ب) تبصره ١١ میزان جریمه‌ خرید سربازی سال ۹۷ به شرح زیر تصویب شد:

  زیر دیپلم  10 میلیون تومان
  دیپلم  15 میلیون تومان
  فوق دیپلم  20 میلیون تومان
  کارشناسی  25 میلیون تومان
  کارشناسی ارشد  30 میلیون تومان
  دکتری پزشکی  35 میلیون تومان
  دکتری غیر پزشکی  40 میلیون تومان
  پزشکان متخصص  50 میلیون تومان
  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ