قیمت خرید خدمت سربازی 97

سوال

قیمت خرید خدمت سربازی سال 97 به چه صورت است؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-04-21T06:14:40+04:30

  مبلغ جريمه غيبت خدمت سربازی با توجه به پايه تحصيلی تعيين شده و به شرح ذيل است:
  زير ديپلم ١٠ ميليون تومان.
  ديپلم ١۵ ميليون تومان.
  فوق‌ديپلم ٢٠ ميليون تومان.
  ليسانس ٢۵ ميليون تومان.
  فوق ليسانس ٣٠ ميليون تومان.
  دکتري عمومي علوم پزشکي ٣۵ ميليون تومان.
  دکتري تخصصي غيرعلوم پزشکي ۴٠ ميليون تومان.
  دکتري تخصصي رشته‌هاي علوم پزشکي و بالاتر ۵٠ ميليون تومان

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )