شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 97

سوال

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 97 چقدر است ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2018-08-27T10:44:56+04:30 1 پاسخ 428 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-08-27T10:45:56+04:30
  این پاسخ ویرایش شده است

  دانشگاه تربیت مدرس شهریه کارشناسی ارشد دوره های غیر روزانه این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 – 98 منتشر کرد .

  طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، شهریه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان و شهریه کارشناسی ارشد مجازی این دانشگاه به شرح زیر است :

  شهریه کارشناسی ارشد شبانه ( نوبت دوم ) دانشگاه تربیت مدرس سال تحصیلی 97 – 98 ( ریال )
  دانشکده شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد صلاحیت مدرسی شهریه هر واحد پایان نامه
  نظری جبرانی نظری عملی جبرانی عملی نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
  علوم انسانی 8/467/000 1/505/000 752/500 2/258/000 1/129/000 1/505/000 3/763/000 5/645/000
  سایر دانشکده ها ( به جز دانشکده علوم پزشکی ) 9/094/000 2/258/000 1/129/000 3/387/000 1/693/500 1/505/000 3/763/000 5/645/000

   

  • شهریه دروس جبرانی (کمبود) معادل ۵۰ درصد شهریه دروس اصلی رشته تحصیلی می باشد.
  • شهریه دروس مدرسی معادل شهریه دروس اصلی رشته های علوم انسانی نوبت دوم (شبانه) می باشد.
  • شهریه دروس معرفی به استاد معادل ۲۵% شهریه دروس اصلی همان رشته تحصیلی می باشد.
  • شهریه دروس عملی (در صورت وجود در برنامه آموزشی) یک و نیم برابر شهریه دروس نظری محاسبه می گردد.
  • شهریه دانشجویان مهمان از دانشگاه دیگر براساس شهریه متغیر دوره های نوبت دوم (شبانه) همان ورودی می باشد.
  شهریه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس سال تحصیلی 97 – 98 ( ریال )
  دانشکده شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه شهریه کل دوره
  نظری جبرانی نظری عملی جبرانی عملی
  علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد و حقوق بجز رشته های مدیریت فناوری اطلاعات 20/698/000 4/189/000 2/094/500 4/189/000 2/094/500 9/117/000 236/544/000
  فنی و مهندسی کشاورزی ، منابع طبیعی و علوم دریایی ، علوم پایه ، علوم زیستی ، هنر ، علوم پزشکی و رشته فناوری اطلاعات در دانشکده مدیریت و اقتصاد 23/285/000 4/435/000 2/217/500 4/435/000 2/217/500 9/610/000 266/112/000
  • شهریه دروس جبرانی (کمبود) معادل ۵۰ درصد شهریه دروس اصلی رشته تحصیلی می باشد .

   

  شهریه کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی ( مجازی ) دانشگاه تربیت مدرس سال تحصیلی 97 – 98 ( ریال )
  دانشکده شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه هزینه یک دوره
  نظری جبرانی نظری عملی جبرانی عملی
  علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد و حقوق بجز رشته های مدیریت فناوری اطلاعات 14/000/000 2/380/000 1/666/000 2/380/000 1/666/000 4/200/000 131/600/000
  علوم پایه ، علوم زیستی ، علوم ریاضی ، علوم پزشکی ، فنی و مهندسی ، مهندسی شیمی ، مهندسی عمران و محیط زیست ، مهندسی برق و کامپیوتر 14/000/000 2/800/000 1/960/000 2/800/000 1/960/000 5/600/000 162/400/000

   

  • شهریه دروس جبرانی (کمبود) معادل ۷۰ درصد شهریه دروس اصلی رشته تحصیلی می باشد.
  • شهریه دروس مدرسی معادل شهریه دروس اصلی رشته های علوم انسانی دوره آموزش مجازی می باشد.
  • شهریه دروس معرفی به استاد معادل ۲۵% شهریه دروس اصلی همان رشته تحصیلی می باشد.

  منبع : دانشگاه تربیت مدرس

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ