شرایط گرفتن معافیت کفالت مادربزرگ (کفالت جده)

سوال

نحوه و شرایط گرفتن معافیت کفالت مادربزرگ (کفالت جده) به چه صورت است ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-07-04T13:50:59+04:30

  شرایط گرفتن معافیت کفالت مادربزرگ پدری یا مادری ( کفالت جده ) به این صورت است :
  مادر بزرگ دارای همسر نباشد (به علت طلاق یا فوت همسر )
  مادربزرگ دارای فرزند سالم نباشد (سالم بودن فرزند در ادامه توضیح داده می شود)
  مشمول تنها نوه سالم مادربزرگ باشد.(سالم بودن در ادامه توضیح داده می شود)
  تبصره درباره همسر مادربزرگ : چنانچه همسر مادربزرگ در حبس باشد مشمول هرگز نمی تواند از معافیت کفالت استفاده نماید، به عبارت دیگر تنها در شرایطی می توان کفیل مادربزرگ شده که همسر وی مرحوم شده باشد و یا وی را طلاق داده باشد.

  منظور از سالم بودن در موارد فوق:

  منظور از سالم بودن در مورد ۲ : برای بهره مندی از معافیت کفالت مادربزرگ پدری ، باید یکی از دوحالت زیر درباره عموها و عمه های مشمول برقرار باشد :

  الف) عموها و عمه های مشمول فوت کرده باشند.

  ب) به تشخیص پزشک مورد تایید نظام وظیفه عموها و عمه های مشمول دارای سلامت کافی (روانی یا جسمانی) به منظور مراقبت از مادر بزرگ نباشند.

  برای مادر بزرگ مادری نیز شروط الف و ب باید برای دایی ها و خاله های مشمول برقرار باشد.

  منظور از سالم بودن در مورد ۳ : در این مورد چنانچه مشمول بخواهد از معافیت کفالت جده پدری برخوردار شود باید پسر عمه و پسرعمو نداشته باشد و یا به تشخیص پزشک مورد تایید نظام وظیفه پسر عمه ها و پسر عموهای وی از سلامت جسمانی و روحی برای مراقلت از مادربزرگ برخوردار نباشند. برای جده مادری نیز باید شروط فوق برای پسر دایی ها و پسرعموهای وی برقرار باشد.

  لازم به ذکر است زنده بودن مادر مشمول برای معافیت مادر بزرگ پدری و زنده بودن پدر مشمول برای استفاده از معافیت مادربزرگ مادری مانعی نمی باشد.

  منبع: گروه آموزشی حامی

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )