آیا مدیریت سایت سوروشان صلاحیت تائید یا رد نظرات را دارد

سوال

آیا پشتیبانی سایت سوروشان صلاحیت تایید یا رد نظرات را دارند ؟
آیا سوروشان میتواند ثابت کند عدالت کامل را برای آزادی بیان نظرات اعمال میکند؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

  1. دروود
    به عنوان مدیر سایت ، ما یه صفحه قوانین و مقررات داریم که نظرات رو برمبنا اون در نظر میگیریم، به هیچ عنوان هم جانب داری نمی کنیم. اگر شما نسبت به نظری که ارسال کردید مشکلی دارید، یه گزینه گزارش وجود دارد، گزارش رو ارسال میکنید ما بررسی میکنیم اگر جایی ناعدالتی بوجود آمده بود رفع میکنیم.
    به هرحال ما هم انسانیم و امکان اشتباه داریم
    برای مشاهده قوانین و مقررات سایت سوروشان

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ