سهم الارث مادری که بعد از فرزندش فوت کند

سوال

فرزند پسر زودتر از مادر فوت کرد و مادر نیز بعد از چند ماه از فرزند خود فوت کرده، درحال حاضر وراث باقی مانده پسر، همسر و فرزندانش است. حق الرث به چه صورت می‌شود ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

    0
    2018-06-28T15:27:30+04:30

    به همسر متوفی یک هشتم ، مادر یک ششم و باقی ارث بین فرزندان متوفی پسر تقسیم می‌شود و وقتی که مادر فوت کرد سهم الرث آن بین فرزندان دیگرش تقسیم می‌شود.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )