سلام ایا واحدهای پاس شده در ارشد فراگیر برای دانشگاه دولتی تظبیق می شود

سوال

ایا واحدهای پاس شده در ارشد فراگیر برای دانشگاه دولتی معادل سازی می شود

خرید ادکلن

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )