سلام آیا برای رشته کامپیوتر تصویرسازی کاردانش کنکور میدیم یا نه

سوال

آیا برای کامپیوتر تصویر سازی کنکور هست یا نه

0

ارسال یک پاسخ