سقف کل کسری که میتوان گرفت چقدر است؟

سوال

سقف کل کسری ک میتوان گرفت چقدر است؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

    0
    2018-05-30T18:04:00+04:30

    دروود

    سقف کسری خدمت بسیج 6 ماه است و سقف کسری خدمت ایثارگری هم تا معافیت کامل است و محدودیت در کسری خدمت ایثارگری وجود ندارد اما برای کسری خدمت بسیج شما نهایتاً تا 6 ماه کسری خدمت می‌توانید دریافت کنید.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )