زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد 97

سوال

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 چه تاریخ است ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-10-08T09:19:23+03:30

  مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 را اعلام کرد .

  طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد داوطلبان با مراجعه به سایت azmoon.org می توانند از نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 مطلع شوند .

  1 – پرونده کلیه پذیرفته شـدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون ( استعدادهای درخشان ) گروه غیرپزشکی سال ۹۷ جهـت احـراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیت های عمومی سازمان مرکزی دانشگاه به اطلاع محل های دانشگاهی خواهد رسید .

  2 – سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به ویژه بـرای مشمولین ۳ سال است و به هیچ وجه قابل افزایش نمی باشد .

  3 – مشمولان خدمت وظیفه عمومی لازم است براساس مقرراتی کـه از سوی سازمان وظیفه عمـومی اعـلام گردیـده و همچنـین منـدرجات دفترچه راهنمای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور ضوابط مربوطه را رعایت و وظایف محولـه را بـه موقـع انجام داده باشند و دانشگاه در قبال عدم رعایت آن مسـئولیتی نـدارد. از جمله آن که از زمان فراغت از تحصیل بیش از یک سـال سـپری نشـده باشـد و چنانچـه بـیش از یـک سـال از اتمـام تحصـیل آنـان در دوره کارشناسی سپری شده باشد به موقع به خدمت اعزام شده باشند .

  4 – با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور ، مجـوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت می باشد .

  زمان و محل ثبت نام :
  پذیرفته شدگان نهـایی کلیـه رشـته هـا لازم اسـت شخصـاً در روز سه شـنبه ۹۷/۰۷/۱۷ با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آن ها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به آدرس http://www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir درج شده است ، مراجعه نمایند .

  – عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزلـه انصـراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود .

  تبصره : پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهران جنوب ، تهران شمال ، سنندج ، نجـف آبـاد ، تبریـز ، کـرج ، قـم ، قـزوین ، بروجـرد ، شـیراز ، خوراسگان ، شهر ری و اراک جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه نمایند .

  علوم و تحقیقات به آدرس : http://www.srbiau.ac.ir
  تهران مرکزی به آدرس : http://www.iauctb.ac.ir
  تهران جنوب به آدرس : http://www.azad.ac.ir
  پزشکی تهران به آدرس : http://www.iautmu.a
  تهران شمال به آدرس : http://www.iau-tnb.ac.ir
  الکترونیکی به آدرس : http://www.iauec.ac.ir
  نجف آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir
  سنندج به آدرس : http://www.iausdj.ac.ir
  تبریز به آدرس : http://www.iaut.ac.ir
  کرج به آدرس : http://www.kiau.ac.ir
  قم به آدرس : http://www.qom-iau.ac.ir
  قزوین به آدرس : http://www.qiau.ac.ir
  پرند به آدرس : http://www.piau.ac.ir
  بروجرد به آدرس : http://www.aiub.ac.ir
  شیراز به آدرس : http://www.iaushiraz.ac.ir
  اراک به آدرس : http://www.iau-arak.ac.ir
  خوراسگان به آدرس : http://www.register.khuisf.ac.ir
  یادگار امام (ره) شهرری به آدرس : http://www.iausr.ac.ir
  خوراسگان به آدرس : http://www.register.khuisf.ac.ir

  مــدارک لازم بــرای ثبــت نــام در دوره کارشناســی ارشــد ناپیوســته ( فوق لیسانس ) :

  ۱ – اصل مدرک کارشناسی ( لیسانس ) صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور که مـورد تأییـد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل .

  تبصره : پذیرفته شدگانی که به دلایلی قـادر بـه ارائـه اصـل مـدرک کارشناسی ( لیسانس ) خود نمی باشند باید اصل گواهی تأیید شده دال بـر فراغت از تحصیل را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد ، به همراه ریز نمرات تأیید شده ارائه نمایند .

  تذکر : فارغ التحصیلان مشمول دوره کارشناسی که بـا ارائـه گـواهی تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبتنام مـی نماینـد ، عـلاوه بـر گواهی و ریز نمرات مذکور بایستی تصویر برگ لغو معافیـت تحصـیلی دوره کارشناسی را ارائه نمایند . همچنین چنانچه دوره مذکور را در مدتی بیش از شش سال از بدو ورود به اتمام رسانده اند بایستی تصویر مجـوز افزایش سنوات بدون ذکر غیبت را برای مدتی که مازاد بر شـش سـال تحصیل کرده اند ارائه نمایند .

  ۲ – اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمام صفحات ( اصـل شناسنامه برای تطبیق می باشد ) .

  ۳ – اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی. ( ارائه اصل کـارت جهـت برابر با اصل بودن تصویر کارت می باشد ) .

  ۴ – شش قطعه عکس ۳×۴تمام رخ ( از یک نگاتیو ) که اخیـراً تهیـه شده باشد ( برای برادران مشمول ۱۲قطعه ) .

  ۵ – مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی بـرادران را مشـخص نماید .

  تذکر : افرادی که از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط ثبت نـام نیستند ( از جمله دارای دفترچه اعزام به خدمت با غیبت می باشند و یا بـا غیبت به خدمت اعزام شده اند یا در برگ اعزام آنان دانشجوی اخراجـی یا انصرافی یا ترک تحصیل ذکر شده است ) مجاز به ثبت نام نمی باشند .

  ۶ – تکمیل و ارائه سایر فرم های ثبت نام که توسط واحد دانشگاهی در اختیار پذیرفته شدگان قرار داده می شود .

  میزان شهریه، هزینه خـدمات آموزشی و حـق بیمه دانشـجویی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ :
  ۱ – شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایـه ( ثابـت ) و متغیـر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می گـردد .
  علاوه بر دو مورد مذکور دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و فقـط در نیمسال اول باید مبلغ ۱۳۶۰۰۰۰ریال به عنوان هزینه خدمات آموزشـی ، به شماره حساب جاری اعلامی از سوی محل دانشـگاهی قبـولی واریـز نمایند .
  ۲ – حق بیمه حوادث دانشجویی مبلغ ۳۱۵۰۰ ریال می باشد کـه هـر پذیرفته شده باید آن را به حسابی که دانشـگاه مشـخص نمـوده واریـز نماید .
  ۳ – پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجـه داشته باشند که ( مطابق آئین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ) مجوز انتقال ، میهمانی و جابجایی تحت هیچ شـرایطی بـه آنهـا داده نخواهد شد .

  منبع : مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )